Konstituering m.v., 13. juli 2020

Bestyrelsesmøde 13. august 2020

Bestyrelsen konstituerede sig. Posterne blev fordelt som sidste år.

Frederik Nielsen er blevet knyttet til bestyrelsen til at hjælpe med udstillinger mv.

FADB havde anmodet om en udtalelse om, hvad vi mente var godt eller mindre godt ved landsforeningen.

Efter noget debat udfærdigede vi et skriv til dem.

Trimkurset var aflyst. Aftalt med David at vi finder en dato i 2021 når Coved-19 er kommet under kontrol.

Der har været meget reduceret aktivitet på anlægget hen over sommeren. Nu er der lidt gang i tirsdagene igen.

Vi besluttede, at der skal være ekstra præmier til mesterskabsskydningen i september.

Årets jagtudbud er ved at være på plads, og vil blive rundsendt til medlemmerne.

Vi takker nej til deltagelse i Odense kommunes julemarkeder i december. De falder sammen med vores jagtarrangementer.