Persondatapolitik for Svendborg Buejægere

Dataansvarlig er den til enhver tid fungerende formand.

Som dataansvarlige behandler vi personoplysninger på følgende måde:

Almindelige beskyttede personoplysninger bliver registreret i vores medlemskartotek med navn, adresse, telefonnummer samt mailadresse. Disse oplysninger bliver kun brugt internt i foreningen bl a til opkrævning af kontingent, udsendelse af nyhedsbreve, og lign.

Oplysningerne vil blive slettet ved udmeldelse. Ved manglende kontingentbetaling vil de blive slettet senest 1. april iht. vedtægterne.

—-

Særlig beskyttede personoplysninger, herunder Cprnumre (kursister til det obligatoriske buekursus) vil blive opbevaret i aflåst pengeskab, og bruges kun til registrering til bueprøven hos Naturstyrelsen. De sendes krypteret. Disse oplysninger bliver makuleret efter de 2 prøveperioder som tilmeldinger giver adgang til.

—-

Rettigheder

Medlemmer kan til enhver tid få indsigt i sine registrerede data, og evt. få dem ændret eller slettet.

Eventuelle klager over vores databehandling kan indgives til Datatilsynet

Redigeret af bestyrelsen 10/3 2019