Svendborg Buejægere

Svendborg Buejægere

Velkommen til hjemmesiden!

Hjemmesiden er et fælles forum for alle af-skygninger af relevante oplysninger og hvor medlemmerne af Svendborg Buejægere kan fremkomme med deres jagthistorier, billeder af jagtsituationer eller naturmotiver, holdninger – eller simpelthen hvad man har lyst at byde ind med. Men billedet af svigermors nye bil, parkeret uden om et vejtræ, har ingen fælles interesse.

Vi håber, at så mange som muligt sørger for at bringe beretninger og billeder til webmasteren, så også ikke-så-jagt-heldige kan være med til at nyde jagtens glæder.

Foruden de nye historier tilstræber vi samtidig at holde styr på alt de gamle sager, så siden udover informationer og nyheder også beholder de gamle historier om og fra buejægerne.

Referat fra bestyrelsesmøde.

Der er referat fra bestyrelsesmødet den 2. november!

 


Så er der åbent for tilmelding til Buejagttegnskurser igen!

Læs om vores udgave af dem her – og meld dig evt. til

 

Usikre resultater i forsøg med buejagt på store hjortedyr

Forsøgsordningen med buejagt på de store hjortearter forlænges med et år.

Årsagen er mangelfuldt datagrundlag – læs mere her

 

Lånt fra Jæger:

Virtuelle buekurser på programmet

Frivillige kræfter rundt i landet finder … Læs mere

Nyt om jagttegn fra Miljøstyrelsen

Sikkerhedsregler for buebanen i Rødme

Læs instruktioner og vejledninger her

Læs bekendtgørelsen om buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt.

Læs det vigtigste her

Se hele ordlyden i bekendtgørelserne på Jægerforbundets hjemmeside www.jægerforbundet.dk.

Skriv jagtlovgivning i søgefeltet, når du er nået frem.


Der er kommet ny instruks vedr. bueprøven. Læs mere


Er der noget nyt?
Husk!

– at du kan se de sidst tilkomne nyheder via Info-siderne i menuen øverst.

Tilmelding til bueprøve/

Til kommende buejægere

Går du med tanker om at blive buejæger, skal du deltage i et én-dagskursus hos os. Efterfølgende skal du til bueprøve hos Svana for at få dit buejagttegn. Det er et krav, at du har almindeligt jagttegn.

Kurset består af teori og praktisk skydning. Prøvens skriftlige del består af 20 buejagtrelaterede spørgsmål, og den praktiske del består af afgivelse af 6 pile, hvoraf de 5 skal ramme lungeregionen på råvildtsskiver.   

Læs mere om prøver og datoer – og find tilmeldingsskema her.

Test dig selv – også inden prøven!

Alle store steder med respekt for sig selv laver en quiz nu om stunder; derfor også Svendborg Buejægere!

Klik her og test, om du har styr på spørgsmål til Buejægerprøven – eller bare til hverdagen som buejæger. Det kan anbefales at tage testen jævnligt – lidt ligesom levertran. Her har man blot en bedre smag i munden bagefter…

 

Aktiv-event/foredrag

3-8-1-gl-ImageGallery-5637

Mangler du et interessant aktiv-event til en polterabend, en firmaudflugt el.lign., så kommer vi gerne med vore buer.

Vi kommer også rundt med foredrag om buejagt.

Du er velkommen til at kontakte formanden for nærmere info.

skovballe@c.dk eller 61779146

119-21-1-gl-ImageGallery-2092.jpg
Alm. hygge og pral efter jagten…
3-5-1-gl-ImageGallery-4425
Buejægeren har mange glæder; naturen, når den er både værst og smukkest.

 

 

3-5-1-gl-ImageGallery-3790
The Ladies in Africa. Ikke alt bliver nedlagt på Fyns land! Læs om tre gæve pigers tur til Afrika her…
3-5-1-gl-ImageGallery-3302
En glad jæger hjemme i sin have igen. Bueskudt vildt smager ekstra godt, fordi blodet løber af dyret ganske få sekunder efter skudafgivelsen.
3-5-1-gl-ImageGallery-5337
Efter jagten: Byttet parteres og gode historier fortælles! Fake News KAN forekomme!

 

3-5-1-gl-ImageGallery-3177