Svendborg Buejægere 2022

Velkommen til hjemmesiden!

Hjemmesiden er et fælles forum for alle afskygninger af relevante oplysninger og hvor medlemmerne af Svendborg Buejægere 2022 kan fremkomme med deres jagthistorier, billeder af jagtsituationer eller naturmotiver, holdninger – eller simpelthen hvad man har lyst at byde ind med. Men billedet af svigermors nye bil, parkeret uden om et vejtræ, har ingen fælles interesse.

Vi håber, at så mange som muligt sørger for at bringe beretninger og billeder fra deres jagter til webmasteren, så også ikke-så-jagt-heldige kan være med til at nyde jagtens glæder.

Foruden de nye historier tilstræber vi samtidig at holde styr på alt de gamle sager, så siden udover informationer og nyheder også beholder de gamle historier om og fra buejægerne.

 – Og skulle man ikke have hørt det gode budskab, så se her:

Hej Buejægere

Det er en fantastisk nyhed, at vi nu permanent får tilladelse til at jage de store hjortearter med bue fra årsskiftet – 1. januar 2024. Det er en fantastisk julegave for os alle.

Når det kommer til at indberette bueskud på stort hjortevildt, er det vigtigt at huske, at det skal gøres både i den almindelige vildtudbytteindberetning og på et særligt spørgeskema på Miljøstyrelsens hjemmeside. Link til spørgeskemaet her:https://mst.dk/borger/natur-og-fritid/jagt/indberetning-af-vildtudbytte

Husk også, at de samme krav til udstyr gælder, som de gjorde i den firårige forsøgsperiode. Det betyder, at din bue skal levere en anslagsenergi på minimum 80 joule ved E0, dine pile skal veje mindst 33 gram, have en fastbladet skærende spids med mindst 3 blade, og en skærende diameter på mindst 25 mm. Du kan finde bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1479

Vær opmærksom på, at Danmarks Jægerforbunds bueafdeling har nogle anbefalinger vedrørende skudvinkel og skudafstand til stort hjortevildt.

Det er vigtigt aldrig at skyde på stort hjortevildt, når det står spidst til jægeren. Selv ved en lille vinkel spidst mod jægeren vil dyrets knogler i forbenet dække en stor del af hjertelunge-regionen. Dette gælder også for skud fra en platform. Det anbefales, at dyret står vinkelret på skytten eller optimalt med en lille vinkel hvor dyret står vinklet væk fra skytten (ca. 20 grader fra vinkelret, maks. 45 grader).

Vær også opmærksom på, at stort hjortevildt reagerer meget hurtigt. Derfor anbefales en maksimal skudafstand på 20 meter med bue, ligesom for andre vildtarter.

Så er det ellers i gang med at trimme og indskyde de tungere pile med fastbladede spiser.

Pas på jer selv og derude, og husk at trække og slippe med omhu.

Med venlig hilsen,
Svendborg Buejægere

De store…

Husk, at der er åbnet for

Pay-And-Shoot på vores træningsbane. Læs her om tilmelding og betingelserne for brug af banen

ÅRSHJULET
– der fortæller om de arrangementer, der foreløbig er arrangeret i SB2022-regi for 2024
– finder du sammen med fire kursustilbudseksempler fra 2023  på dette link. Måske er du heldig, at der kommer nogle lignende i 2024…

EFFEKTIVITETEN AF BUEJAGT
–  OPFØLGENDE UNDERSØGELSER

Teknisk rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 257 2022
Fra Miljøstyrelsen
Aarhus Universitet, Institut for Ecoscience

Kanstrup, N., Balsby, T.J.S. & Sonne, C. 2022. Effektiviteten af buejagt – opfølgende undersøgelser. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 28 s. – Teknisk rapport nr. 257

Du kan hente den her som pdf – ca 2,8 MB

Tilmelding til bueprøve/

Til kommende buejægere

Går du med tanker om at blive buejæger, skal du deltage i et én-dagskursus hos os. Efterfølgende skal du til bueprøve hos Svana for at få dit buejagttegn. Det er et krav, at du har almindeligt jagttegn.

Kurset består af teori og praktisk skydning. Prøvens skriftlige del består af 20 buejagtrelaterede spørgsmål, og den praktiske del består af afgivelse af 6 pile, hvoraf de 5 skal ramme lungeregionen på råvildtsskiver.   

Læs mere om prøver og datoer – og find tilmeldingsskema her.

Test dig selv – også inden prøven!

Alle store steder med respekt for sig selv laver en quiz nu om stunder; derfor også Svendborg Buejægere!

Klik her og test, om du har styr på spørgsmål til Buejægerprøven – eller bare til hverdagen som buejæger. Det kan anbefales at tage testen jævnligt – lidt ligesom levertran. Her har man blot en bedre smag i munden bagefter…

Lånt fra Jæger:

Virtuelle buekurser på programmet

Frivillige kræfter rundt i landet finder … Læs mere

 

Mere læsestof:
Buejagt er blevet populært og antallet af buejægere er i de seneste år steget markant

Nyt om jagttegn fra Miljøstyrelsen

Sikkerhedsregler for buebanen i Rødme

Læs instruktioner og vejledninger her


Der er kommet ny instruks vedrørende bueprøven. Læs mere

 


 

Aktiv-event/foredrag

3-8-1-gl-ImageGallery-5637

Mangler du et interessant aktiv-event til en polterabend, en firmaudflugt el.lign., så kommer vi gerne med vore buer.

Vi kommer også rundt med foredrag om buejagt.

Du er velkommen til at kontakte næstformanden for nærmere info.

steffenvejgaarden@gmail.com eller 61779146

119-21-1-gl-ImageGallery-2092.jpg
Alm. hygge og pral efter jagten…
3-5-1-gl-ImageGallery-4425
Buejægeren har mange glæder; naturen, når den er både værst og smukkest.

 

 

3-5-1-gl-ImageGallery-3790
The Ladies in Africa. Ikke alt bliver nedlagt på Fyns land! Læs om tre gæve pigers tur til Afrika her…
3-5-1-gl-ImageGallery-3302
En glad jæger hjemme i sin have igen. Bueskudt vildt smager ekstra godt, fordi blodet løber af dyret ganske få sekunder efter skudafgivelsen.
3-5-1-gl-ImageGallery-5337
Efter jagten: Byttet parteres og gode historier fortælles! Fake News KAN forekomme!

 

3-5-1-gl-ImageGallery-3177