Medlemsskab

Hvem kan blive medlem?

For at blive medlem skal man have bestået Buejagtprøven. Det er også muligt at komme på medlemslisten, hvis man er jagttegnsberettiget, og agter at gå op til Buejagtprøven.

Som medlem har man ret til at invitere een med til arrangementer i klubben, herunder skydninger, foredrag mv. Dog ikke generalforsamling eller lignende lukkede møder.

 

Hvordan?

Ønsker man medlemskab af foreningen, kontakter man kassereren eller formanden. Her vil man få alle relevante oplysninger om, hvad foreningen står for, og hvad den kan tilbyde.

 

Hvad koster det?

For at blive medlem af foreningen skal man erlægge et indskud på kr 150. Herudover vil der blive opkrævet et årligt kontingent pt kr 200.

Der vil være et startgebyr for deltagelse i præmieskydninger.

Det koster en del at vedligeholde dyr og hytte.

 

Hvad får man for kontingentet?

Som medlem er man en del af et kollektiv af glade mennesker med en fælles interesse for jagt med bue og pil. Der er en rigtig god og hyggelig omgangstone, med de smådrillerier der nu engang skal være i sådan en forsamling.

Hytten og skydebanen står til rådighed året rundt. Der er fin mulighed for at medbringe eller brygge kaffen, samt tænde op i webergrillen.

Der bliver arrangeret foreningsjagter et antal gange om efteråret på forskellige godser, og hvis det er muligt, bukkepurch om sommeren. Foreningsjagter bliver udbudt direkte på medlemmernes mailadresser så alle får dem samtidig. Først herefter kommer de på hjemmesiden

I løbet af året bliver der arrangeret et antal præmieskydninger. Endvidere planlægges forskellige sammenkomster, som f eks foredrag med relation til jagt eller buegrej.

Der er blandt medlemmerne en betydelig viden om buegrej og jagtmetoder, disse ting bruges der megen tid til at diskutere. Især nye og uerfarne medlemmer kan have meget glæde af disse snakke, så man kan springe nogle af de dyre begynderfejl over.

En del af medlemmerne har været udenlands på buejagt, så også her kan der hentes erfaring og gode tips.

Mulighederne er næsten ubegrænsede.

 

 

Hvor mange er vi ?

Pr 31. december 2009 var vi 47 medlemmer.

Pr 31. december 2010 var vi 56 medlemmer.

Pr 31. december 2011 var vi 64 medlemmer

Pr 31. december 2012 var vi 68 medlemmer

Pr 31. december 2013 var vi 84 medlemmer

Pr 31. december 2014 var vi 90 medlemmer

Pr 31. december 2015 var vi 88 medlemmer

Pr 31. december 2016 var vi 96 medlemmer

Pr 31. december 2017 var vi 113 medlemmer

Pr. 31. december 2018 var vi 111 medlemmer