Medlemsskab

 

Bliv medlem
af Svendborg Buejægere 2022

Hvem kan blive medlem?

Alle er velkomne. Foreningen har fokus på buejagt, og vores fællesskab har omdrejningspunkt om træning til buejagt, udbredelse af buejagt og fællesjagter. Enkelte medlemmer er mest interesseret i 3D-skydning med fokus på jagtbueskydning. Svendborg Buejægere 2022 er en jagtforening under Danmarks Jægerforbund.

Som ikke-medlem/gæst kan man deltage i foreningens arrangementer, herunder træning, skydninger, foredrag mv. Dog ikke generalforsamling eller lignende lukkede møder. Fællesjagter bliver kun tilbudt medlemmer. Gæster indløser PayAndShoot. Enten per dag eller som årskort. Se fanen PayAndShoot i menuen her på siden.

Hvordan?

Indmeldelse er via Danmarks Jægerforbunds hjemmeside: https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/medlemskab-for-din-og-for-jagtens-skyld/bliv-medlem/

På hjemmesiden søger du ”Svendborg Buejægere 2022 -SB22” frem og følger instruktionerne. Senere kommer valg om typen af medlemskab.

Ønsker man medlemskab af foreningen og man er medlem af Danmarks Jægerforbund (DJ) i forvejen, kan man melde sig ind via Danmark Jægerforbunds hjemmeside som ekstraordinært medlem. Ekstraordinære medlemmer har helt samme rettigheder som ordinære medlemmer.

Er man ikke medlem af DJ i forvejen skal man meldes ind som ordinært medlem.

Kassereren i Svendborg Buejægere hjælper gerne med indmeldelse hvis der opstår problemer. Frederik: nielsen.f@icloud.com

Personoplysning håndteres sikkert ift. GDPR ved DJ.

Hvad koster det?

Kontingentsatsen lokalt for Svendborg buejægere er på 200 kr. om året.

Hertil kommer en andel til Danmarks Jægerforbund afhængig af typen af medlemskab:

Ekstraordinært medlemskab             57 kr./år

Ordinært medlemskab                        840 kr./år

Kursister ved det obligatoriske buejægerkursus får kursisttilbud hvis de ikke er medlem af DJ i forvejen og ikke har benyttet sig af nyjægertilbud før.

Øvrige medlemstyper og kontingentsatser fremgår af DJ’s hjemmeside: https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/medlemskab-for-din-og-for-jagtens-skyld/kontingent/

Priser og vilkår for gæster – se PayAndShoot


Hvad får man for kontingentet?

Som medlem er man en del af et kollektiv af glade mennesker med en fælles interesse for jagt med bue og pil. Der er en rigtig god og hyggelig omgangstone, med de smådrillerier der nu engang skal være i sådan en forsamling.

Hytten og skydebanen står til rådighed året rundt. Der er fin mulighed for at medbringe eller brygge kaffen, købe en øl, samt tænde op i webergrillen. Vær opmærksom på at 3D-banen er nedtaget i perioden med risiko for frost. Det vil sige fra ca. ultimo november til primo marts – det er muligt at skyde 2D året rundt, bruge den særlige skive til indskydning af jagtspidser og bueværkstedet i hytten.

Hver tirsdag eftermiddag/aften i den del af året hvor når 3D-banen er stillet op er der fællestræning.

I løbet af året bliver der arrangeret et antal arrangementer for medlemmerne. Bl.a. kurser i bueskydning og buejagt, præmieskydninger/kredsmesterskab/klubmesterskab. Ind i mellem planlægges forskellige sammenkomster, som f eks foredrag om buegrej.

Der bliver arrangeret foreningsjagter et antal gange om efteråret på forskellige godser, og hvis det er muligt, bukkejagt om sommeren. Foreningsjagter bliver udbudt direkte på medlemmernes mailadresser så alle får dem samtidig. Mange jagtfællesskaber opbygges gennem klubbens fællesskab.

Hertil skal nævnes at flere medlemmer er rigtig flinke til at invitere nye buejægere med på jagt på deres private områder.

Der er blandt medlemmerne en betydelig udveksling af viden om buegrej, trimning af bue og pil, samt jagtmetoder. Disse ting bruges der megen tid på. Foreningen råder over en række uddannede jagtbueinstruktører, som rigtig gerne hjælper både nye og erfarne skytter. Især nye og uerfarne bueskytter kan have meget glæde af den vejledning, de kan få i foreningen. På den måde kan man springe nogle af de trælse begynderfejl over.

En del af medlemmerne har været udenlands på buejagt, så også her kan der hentes erfaring og gode tips.

Det politiske arbejde foregår gennem Danmarks Jægerforbund. DJ støtter vores engagement på messer og events, præmieskydninger, kredsarbejde og udviklingen af buejagttilbud på Fyn. En af foreningen Svendborg Buejægere 2022’s formål er at formidle og udbrede buejagt i Danmark.

Velkommen i foreningen

Træk og slip

Medlemmerne