Medlemsskab

 

Hvem kan blive medlem?

Alle er velkommen, men foreningen har fokus på buejagt og fællesskabet har omdrejningspunkt om træning til buejagt, udbredelse af buejagt og fællesjagter. Enkelte medlemmer er mest interesseret i 3D-skydning, men med fokus på jagtbueskydning. Svendborg Buejægere er en jagtforening under Danmarks Jægerforbund.

Som ikke-medlem/gæst kan man deltage i foreningens arrangementer, herunder træning, skydninger, foredrag mv. Dog ikke generalforsamling eller lignende lukkede møder. Gæster indløser PayAndShoot. Enten per dag eller som årskort. Se fanen PayAndShoot i menuen her på siden.

Hvordan?

Ønsker man medlemskab af foreningen og man er medlem af Danmarks Jægerforbund (DJ) i forvejen, kan man melde sig ind via Danmark Jægerforbunds hjemmeside som ekstraordinært medlem. Ekstraordinære medlemmer har helt samme rettigheder som ordinære medlemmer.

Kassereren eller formanden hjælper gerne med indmeldelse som ekstraordinært medlemskab.

Er man ikke medlem af DJ i forvejen skal man meldes ind som ordinært medlem. DJ har lavet en billigere introduktionspris i 2022 og 2023. For at få denne rabat skal man meldes ind via formanden eller kasseren. Send mail til:

Kasserer: nielsen.f@icloud.com

Formand: stochkendahl@hotmail.com

Personoplysning håndteres sikkert ift. GDPR ved DJ.

Hvad koster det?
(Opdateret april 2022)

Ekstraordinært medlemskab          254 kr.

Ordinært medlemskab 2022          450 kr.

Ordinært medlemskab 2023          750 kr.

Ordinært medlemskab 2024 og frem                997 kr.

Kursister ved det obligatoriske buejægerkursus får kursisttilbud.

Der vil være et startgebyr for deltagelse i præmieskydninger.

Andre medlemstyper og prisoversigt herunder:

Medlemskategori 

DJ 

SB 2022 

I alt per år 

Per måned 

Nye DJ-medlemmer 2022* 

250

200

450

38

Nye DJ-medlemmer 2023* 

550

200

750

63

Ordinær (fra 26 år) * 

797

200

997

83

Ekstraordinær 

54

200

254

22

Junior (0-15 år)  

108

200

308

26

Ungdom (16-25 år) *   

400

200

600

50

Senior (født før 1948) *  

482

200

682

57

Husstand 

400

200

600

50

Støttemedlem (u. jagttegn)  

109

200

309

26

* Ved disse medlemstyper er det muligt at fraskrive sig et fysisk medlemsblad ved henvendelse til medlemsservice i Danmarks Jægerforbund og derved spare 137,- kr., dog skal det gøres i forbindelse med indmeldelse/den årlige kontingentopkrævning. Det vil stadig være muligt at læse medlemsbladet online.

Priser og vilkår for gæster – gå til PayAndShoot


Hvad får man for kontingentet?

Som medlem er man en del af et kollektiv af glade mennesker med en fælles interesse for jagt med bue og pil. Der er en rigtig god og hyggelig omgangstone, med de smådrillerier der nu engang skal være i sådan en forsamling.

Hytten og skydebanen står til rådighed året rundt. Der er fin mulighed for at medbringe eller brygge kaffen, købe en øl, samt tænde op i webergrillen. Vær opmærksom på at 3D-banen er nedtaget i perioden med risiko for frost. Det vil sige fra ca. ultimo november til primo marts – det er muligt at skyde 2D året rundt.

Der bliver arrangeret foreningsjagter et antal gange om efteråret på forskellige godser, og hvis det er muligt, bukkepurch om sommeren. Foreningsjagter bliver udbudt direkte på medlemmernes mailadresser så alle får dem samtidig. Mange jagtfællesskaber opbygges genne klubbens fællesskab.

I løbet af året bliver der arrangeret et antal præmieskydninger. Endvidere planlægges forskellige sammenkomster, som f eks foredrag med relation til jagt eller buegrej.

Der er blandt medlemmerne en betydelig viden om buegrej, trimning af bue og pil, samt jagtmetoder, disse ting bruges der megen tid til at diskutere. Især nye og uerfarne medlemmer kan have meget glæde af disse snakke, så man kan springe nogle af de dyre begynderfejl over.

En del af medlemmerne har været udenlands på buejagt, så også her kan der hentes erfaring og gode tips.

Det politiske arbejde foregår gennem Danmarks Jægerforbund. DJ støtter vores engagement på messer og events, præmieskydninger, kredsarbejde og udviklingen af buejagttilbud på Fyn.

Vi er 72 medlemmer per april 2022