Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og referater.

Der har været holdt mange møder  gennem tiderne.

På de årlige generalforsamlinger serveres der – normalt – lidt godt før de hårde forhandlinger. Menuen har stået på gule ærter. Tak til de ansvarlige – vi håber at kunne genoptage traditionen snarest!

Ude til højre kan du se tilbage i tiden – eller du kan blot læse de sidste nye dagsordener og referater.

God læselyst – når de dukker op!

Næste generalforsamling er i marts 2020 – eller sandsynligvis lidt senere på foråret; det kunne være rart, om der var gået mere forår i den i forbindelse med møderne, da vi jo som bekendt starter generalforsamlingerne med en gang præmieskydning… Nærmere orientering om datoen senere.