Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og referater.

Der har været holdt mange møder  gennem tiderne.

I kolonnen til højre under Mødereferater kan du se tilbage i tiden – eller du kan blot læse de sidste nye dagsordener og referater
– herunder kommer også på et tidspunkt indkaldelse til årets generalforsamling 2025

Spændende læsning – også lidt historisk med stiftende generalforsamlinger osv. vedr. jagtforeningens nye tilhørsforhold.

Herunder et forsøg på kronologisk orden i møderækken vedr. ændringerne i vores organisering som jagtforening indtil dannelse af foreningen
Svendborg Buejægere 2022.
Så følg med her. hvis du er historisk interesseret!

Sommer 2022: Nedenfor er samlet alle links til arbejdet med at danne den ‘nye’ forening, Svendborg Buejægere 2022.
Der KAN være lidt uorden i den kronologiske rækkefølge – men i store træk… (og vi skal nok rydde op).

God læselyst!

Om vores bevægelser fra tidligere organisering under FADB til organisering som jagtforening under Danmarks Jægerforbund. Det har mildt sagt taget noget tid og en masse kræfter.

Vi beholder denne hjemmeside og hjemmesideadresse nogen tid endnu.
De mange indkaldelser, referater osv. vil om kort tid kun være at finde under Referater i menuen foroven og menuen Mødereferater ude i højre side af skærmen (på computer) eller nederst på smartphones o.lign.

Fra redaktionen takker vi bestyrelserne for de store indsatser, de har ydet!
___

Forløbet – sådan historisk set klippet fra hjemmesidens forside:

Kære allesammen – infobrev til medlemmer af Svendborg Buejægere

Januar: Der er udsendt en info-mail til medlemmerne i vores forening. Den omhandler tankerne om at organisere os under Danmarks Jægerforbund, herunder konsekvenser, priser og beskrivelse af processen.
Mailen kan ses her ved et klik

Stiftende generalforsamling for Svendborg Buejægere 2022
tirsdag den 1. februar 2022 kl. 18.30. Læs mere her.
Indkaldelser, referater og VEDTÆGTER.

Indkaldelser og referater til møder den 8. marts 2022

Lige nu mangler kun den endelige ekstraordinære generalforsamling (den 12. april), hvor de valgte likvidatorer fremlægger det endelige regnskab.
Find indbydelse til generalforsamlingen her.
På 2. ekstraordinære generalforsamling (læs referatet her), blev det nemlig endeligt besluttet at ‘lukke’ for FADB-udgaven af Svendborg Buejægere, så vi som sagt fremover hedder Svendborg Buejægere 2022.

Her et link til den afsluttende Generalforsamling i Svendborg Buejægere (FADB).

Herefter er navnet Svendborg Buejægere 2022 – nu organiseret under DJ.

Nu skal vi koncentrere os om at justere buen, træne og glæde os over bukkejagten!