Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og referater.

Der har været holdt mange møder  gennem tiderne.

På de årlige generalforsamlinger serveres der lidt godt før de hårde forhandlinger. Menuen står på gule ærter. Tak til de ansvarlige!

Ude til højre kan du se tilbage i tiden – eller du kan blot læse de sidste nye dagsordener og referater.

God læselyst – når de dukker op!

Næste generalforsamling er i marts 2020 – eller sandsynligvis lidt senere på foråret; det kunne være rart, om der var gået mere forår i den i forbindelse med møderne, da vi jo som bekendt starter generalforsamlingerne med en gang præmieskydning… Nærmere orientering om datoen senere.