PayAndShoot på træningsbanen SB2022

Til PayAndShoot gæster

Velkommen til Svendborg Buejægere 2022 3D-bane

Regler for anvendelse af banen på Rødmevej 44

·      Parkering er kun tilladt på p-pladsen.

·      Skydning må kun ske i tidsrummet fra kl 8 til solnedgang.

·      Rygning er tilladt, hvis området ikke er for tørt. Alle cigaretskod ol. tages med hjem.

·      Hjælp os med at holde området pænt og rent.

·      Buebanen må kun benyttes af skytter, der har indløst kort til området eller er medlem af Svendborg Buejægere 2022.

·      Adgangskort/kvittering skal venligst medbringes når man benytter banen.

·      Alle skytter under 16 år skal følges med en voksen.

·      Der må IKKE anvendes jagtspidser på 3D-banen. Der er en særlig skive der er sat op til indskydning af jagtspidser. Denne findes på engen (skiven længst til højre).

·      Træk aldrig buen op over målet.

·      Ledes der efter pile, skal der stå en skytte foran målet (eller en bue/udstyr hvis man går alene).

·      Fundne pile, der ikke er ens egne, kan stilles i ”glemte pile” holderen ved hytten.

·      Sikkerhed frem for alt – tag hensyn til andre gæster.

·       Såfremt du oplever defekte mål, manglende skydepinde eller andet, bedes det oplyses til baneansvarlig.

·      Svendborg Buejægere 2022, Danmarks Jægerforbund, lodsejer eller personer tilknyttet banens drift kan ikke holdes ansvarlige for person– eller materielskader, der måtte opstå ved benyttelse af banen. Færdsel og ophold i området er på eget ansvar. Medlemmer af DJ er forsikret gennem foreningen.                

 

Priser for PayAndShoot gæster

Dagskort 75 kr – Beløbet overføres inden start pr. MobilePay til 7229KZ mærket med skyttens navn. Benyt evt. QR-koden nederfor.

Årskort 400 kr – Indløses direkte ved Svendborg Buejægere 2022.

Skytter under 16 år skyder gratis ifølge med en voksne.

 

Benyt evt.  denne QR-kode til dagskortet:

 

Procedure for bestilling af årskort

Adgangskortet er personligt og gælder kalenderåret, fra 1. januar til 31. december, på banen. Vær opmærksom på at 3D-banen er nedtaget i perioden med risiko for frost. Det vil sige fra ca. ultimo november til primo marts – det er muligt at skyde 2D året rundt.
PayAndShoot gæster med årskort er velkommen i Facebook-gruppen ”Svendborg Buejægere 2022”, men får ikke mailbeskeder.

 

 

Giv tilsagn om bestilling af årskort på bestillingsformularer herunder.

Der bliver herefter sendt en faktura på årskortet, forvent nogle dage til behandling.

 

Med venlig hilsen

Svendborg Buejægere 2022

  

Bestilling af årskort til PayAndShoot 

Når bestillingen er foretaget, har du adgang til 3D-banen i Rødme.

Spørgsmål til PayAndShoot henvises til: Kasserer: Frederik Nielsen, mobil: 40569923,     e-mail: nielsen.f@icloud.com