Årsberetning, marts 2024
Svendborg Buejægere 2022

 

Kære medlemmer af Svendborg Buejægere

Jeg har jo en del kasketter på. Først og fremmes formandsposten her i foreningen. Men årsberetningen indeholder også informationer om hvad der sker i kredsen og på det buepolitiske område.

Først og fremmest tillykke med den permanente lovliggørelse af buejagt på det store hjortevildt. Det er årets helt store nyhed. Dette er lykkedes efter mange års politisk arbejde og de danske buejægeres hjælp med indsamling af data.
Tak og tillykke til de fynske buejægere. Buejagt Kreds 5.

Der har været masser af spændende opgaver at se til på bueområdet. Det er dejligt, at der altid er god stemning og masser af hjælp at hente hos jer frivillige. I gør et kæmpearbejde for buejagten i kreds 5.

Trøstrup-Korup Jagtforening er kommet i mål med at åbne en ny buejagtafdeling. De er kommet rigtig godt i gang og det er dejligt, at vi nu har et tilbud mere til buejægerne på Fyn. De har vintertræning under tag om tirsdagen og sommertræning om torsdagen. SB22 har lige været på besøg (i tirsdags) til pølser og snak + en del pile sluppet. De fleste af medlemmerne er også medlem i her i Svendborg.

Buejægerne i kreds 5 er repræsenteret i det landsdækkende buejægernetværk. Her udbredes viden om, hvad der foregår på bueområdet. Det er også her BPU og BAU trykmåler deres arbejde og får ny viden om, hvad der rør sig rundt omkring i landet. Det er en vigtig kilde til at få indsigt i buejægernes behov. Så meld endelig ind til Jens eller undertegnede, hvis der er punkter, vi skal tage op.

DJ´s jagtbueinstruktør-uddannelse 1 bliver fortsat udbudt til fynske buejægere som led i DJ´s mål om at uddanne de danske buejægere. Her er markedet lidt mættet på Fyn.

Første pilotkursus ”jagtbueinstruktør 2” er netop afviklet (Morten som underviser på dag 2). Som udbytte herfra tilbydes kursus i ”Buejagt på stort hjortevildt” på Fyn og forhåbentlig mange andre steder i landet. Der bliver tilbudt uddannelse i buejagt på stort hjortevildt i september i kreds 5 – se årshjul 2024.

Jagtbueinstruktør 2 vil blive udbudt til fynske jagtbueinstruktører i efteråret 2024.

 

BPU

Her har der også været masser at se til…

Første halvdel af året var det lovgivningen omkring det store hjortevildt, der fyldte – bearbejdning af den opfølgende undersøgelse af buejagtens effektivitet ved jagt på stort hjortevildt, forberedelse af møde i vildtforvaltningsrådet, lovgivningskrav, høringssvar og hvad der hører til for at komme i mål.

I efteråret har det for mit eget vedkommende først og fremmes været udvikling af nyt uddannelsesmateriale til undervisere på det obligatoriske buejagtkursus og kurset jagtbueinstruktør 2 der har været i fokus.

Andet fokuspunkt er antallet af buejægere i DK. Antallet er desværre lidt nedadgående. Pt. er der 2085 med ret til at gå på buejagt. Særligt er det generhvervelse det kniber med. Her er gang i en proces med fastholdelse.

Kvindelige buejægere på dagsordenen – Buetøzzerne.

Produktion af film – ”Sådan bliver du buejæger” med Gordon P.


Kurser hos SB22

De obligatoriske buejagtkurser bliver fortsat afviklet af Svendborg Buejægere med god tilslutning og rigtig fin feedback. De nye buejægere bliver naturligvis inviteret ind i fællesskabet og får tilbud om at deltage på foreningsjagter.

Karsten underviste på kurset i august – Frederik her i februar og undertegnede har lige holdt et opsamlingskursus. Dertil kommer en ekstra opsamling i april. Det kører som det plejer.

Tilmeldinger foregår via IT-event.

Her i foråret har SB22 afholdt ”Bliv helt klar til bueprøven” og ”byg den perfekte pil”. Her har været godt fremmøde og det har været rigtig hyggeligt. Masser af nye kompetencer er blevet udviklet.

Vi ser hvad vi ellers får plads til.


Formidling af buejagt
er en stærk tradition her på Fyn

Svendborg Buejægere havde en meget velbesøgt stand på Brahetrolleborg Game Fair 2023. Efter lidt opstartsproblemer kunne det hele lade sig gøre i samarbejde med både BTGF, DJ´s sekretariat, Kreds 5, Bliv Naturligvis og så selvfølgelig de mange frivillige her fra. Der blev sluppet flere tusinde pile den weekend og formidlet en masse om buejagt og jagt i bred forstand. Som noget nyt var der event med præcisionsskydning hver dag inde på selve messeområdet med sponsorpræmier (Amerikanerskydning). Konkurrencen var lige så hård som drillerierne og så kunne hr. og fru Danmark se, hvilke færdigheder, sådan en ”rigtig buejæger” har. Om lørdagen blev kredsmesterskabet i jagtbueskydning afviklet i skoven øst for messeområdet.

Svendborg Buejægere bidrager flere steder til formidlingen af buejagt. Blandt andet til udstillingen på Fåborg Museum som kører i øjeblikket ”Vildt nok – jagt i Dansk kunst”, Jagt og Outdoor messen 2024 og familiedag i Tarup-Davinde.

Jagt og Outdoor 2024 afvikles her i starten af april. Her er Steffen stadigvæk den store drivkraft. Vi mangler lige at samle noget man-power – det klare vi senere på mødet.

 

Her i SB22

Buejægerne fra Fyn mødte igen rigtig talstærkt op til Forbundsmesterskabet i jagtbueskydning og til buejægernes Årsmøde august 2023. Og ganske vigtigt – vi tog pokalen med hjem til Fyn 😊 (Martin Bayer Jensen). I 2024 afholdes det som altid i sidste hele weekend i august – denne gang i kreds 1.

 

Foreningsjagterne
Der har været afholdt en række jagter i løbet af efteråret. Det at være på jagt sammen har en helt særlig betydning for fællesskabet om buejagten. Jeg vil gerne igen rose de medlemmer, som er flinke til at inviterer nye buejægere med ud på buejagt. Det er nok det vigtigste redskab til at fastholde nye medlemmer, give dem gode oplevelser og succes med bue og pil.

Der har været og er bliver igen udbudt en weekendjagt på Lolland – det er Niels V., der står for det.

Buejagtkonsortiet Skelmose har udbudt 3 foreningsjagter – her har været god tilslutning. Der er knyttet nye buevenskaber og delt masser af oplevelser.

 

Ved hytten i Rødme er der ikke sket så meget som sidste år – her kom vi også mål med rigtig mange ting. Og dog – Glen har fået hjælp med alle de væltede træer, dyrlægerne har igen givet den gas på operationsbordet og banemasteren har allerede fået åbnet banen for i år.

Der har traditionen tro været afholdt forskellige skydninger i løbet af året med god opbakning. Tirsdagstræfningerne har kørt som de plejer – her bliver rodet med grej, trimmet buer til den store guldmedalje og taget rigtig godt imod de nye skytter.

Stor tak til jagtbueinstruktørerne – som jeg altid kan henvise nye til med ro i maven – fedt-fedt.

 

Karsten Jensen

Efter mange års tro tjeneste takker Karsten af i bestyrelsen. Det vil bestyrelsen gerne markere.

Det har været planlagt over længere tid og derfor ikke så dramatisk. Men – Du har jo været en kæmpe drivkraft og holdt sammen på en masse i foreningen. Buejagt på Fyn har nydt godt af din kæmpe erfaring og engagement. For mit eget vedkommende var du et af mine første møder med Svendborg Buejægere og buejagten. Du var underviseren på det obligatoriske buejagtkursus. Her smittede du med passionen for den stille jagt. Man kan uden at overdrive sige at du er vis på dette område og man skal være både dum og blind hvis man ikke lytter til en med så stor erfaring og kompetencer som du har. Det gjorde jeg, og du skal have en hjertens tak for al den viden, jeg har suget ud af dig – det har været helt afgørende for min udvikling som buejæger.

Jensen klanen er forsat aktiv – Steffen, Morten og Niels Jensen giver den fortsat gas – og mon ikke der falder et dyr eller to for Karstens pil de næste mange år?

Tusind tak skal der lyde fra bestyrelsen og alle de medlemmer, der har nyt godt af dit engagement.

Tak!

Træk og slip med omhu

Buejægerhilsen 

Morten 

Formand for Svendborg Buejægere 2022