Bestyrelsesmøde i Svendborg Buejægere Tirsdag den 1. februar 2022

Dagsorden

 1. Valg af referent
 2. Små ændringer i dagsordenen for i dag. Se lige kandidaturer også – er vi enige?

 

 1. Godkendelse af procedure for opløsning af Svendborg Buejægere – der er lavet en oversigt længere nede, samt vist udklip fra vedtægter. Ændret således første møde er ordinær generalforsamling efterfuldt af ekstraordinær generalforsamling.

 

 1. Beslutning af donation til SB22 – overdragelse/donation af alle SB´s midler og aktiver når ny bankaftale er indgået. Liste udarbejdes – se opstart på liste i dokumenter.

 

 1. Godkendelse af at der laves nyt cvr-nummer (virk.dk) og bankaftale (Danske bank foreningsafdeling) umiddelbart efter stiftende generalforsamling i SB22 og beslutning om at afvikle nuværende bankaftale og CVR-nummer umiddelbart efter ved den afviklende generalforsamling i uge 15. Der er 3 ugers forsinkelse på oprettelse af ny bankaftale efter der er oprettet nyt cvr-nummer for SB22.

 

 1. Planlægning af ordinær generalforsamling ifølge vedtægterne i SB (herunder regnskab) og ekstraordinær generalforsamling i uge 10 – skriftlig indkaldelse med eneste punkt – opløsning af lokalforening. Link til udkast: https://1drv.ms/w/s!AqEo2kg2i2cxgqA6M50DYGlh5eiSMQ?e=FS044Z

 

 1. Aftale om at aflevere de sidste FADB-effekter – eller spørge om de vil have det eller det skal destrueres

 

 1. Aftale om hvem der sætter banen op i Rødme sidst på vinteren og starter fællestræning op

 

 1. Orientering om tilmeldinger til obligatorisk buejægerkursus + kursuslærermøde (Frederik er indstillet til at blive kursuslærer – skal han deltage?)

 

 

 

Referat:

Fremmødte: Karsten Jensen, Steffen Jensen, Dan Hansen, Morten Stochkendahl og Frederik Nielsen

Afbud: Verner Jensen

 

 1. Frederik Nielsen
 2. Enig bestyrelse
 3. Enig bestyrelse
 4. Besluttet at donerer værdier og aktiver til SB22 når vi er kommet videre i processen. Liste er under udarbejdelse.

Note: Medlemmer i Svendborg Buejæger (FADB) skal ikke betale kontingent nu til foreningen og vi sender ikke opkrævninger ud.

Enig bestyrelse

 1. Godkendt
 2. Ordinær Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling afholdes samme dag, Morten laver et oplæg. Den anden ekstraordinære generalforsamling holdes tre uger senere og har separat indkaldelse.
 3. FADB effekter der skal afleveres: Der ligger nogle få ting der skal afleveres. Der udarbejdes en liste som sendes til FADBs bestyrelse sammen med protokol for opløsning af SB
 4. Banen sættes op som vi plejer.
  1. Steffen køber 2 nye dyr til udstillingen i april.
 5. Der er lidt færre tilmeldinger til kursus i forhold til tidligere år.
  1. Morten, Steffen og Frederik deltager i kursuslærermøde den 6. feb.
 6. Ingen ting under eventuelt.