Bestyrelsesmøde, tirsdag den 2. november 2021

i Jagtstuen, Glorup, kl. 17.15 – 20.15

Dagsorden og referat

1. DJ-proces – Forhold til FADB – navn og økonomi
Opfølgning på brev og svar fra FADB.
Bestyrelsen for SB er enige om at fortsætte overgang til DJ på trods af, at der
på FADB´s generalforsamling manglede 1 stemme for fusion.
MS har haft en fin samtale med Kirsten Andersen, FADB – Indledning på at kunne forlade FADB i al fordragelighed.
Vestjyske har generalforsamling inden længe, som handler om at forlade FADB og overgå til DJ.
I følgende lokalforeninger har bestyrelserne til hensigt at forlade FADB: Vestjyske, Østjyske, Saxkøbing, Svendborg og Sydjysk (så vidt vides).
Mikala (Jurist ved DJ): Der kan laves en ny jagtforening – hun vil hjælpe os løbende med at overgå dertil.

Køreplan:

Oplæg til vedtægter for en DJ-buejagtforening er rundsendt til bestyrelsen.
Gennemarbejdes af SJ og MS – herefter bliver det behandlet i hele bestyrelsen.
Brev til medlemmerne med begrundelser og tak til FADB formuleres og behandles af hele bestyrelsen.
Indkaldelse til stiftende generalforsamling i starten af februar.

Vigtig pointe: Vores primære formål er at stille træningsmuligheder til rådighed for buejægere på Fyn. Man kan forsat komme og skyde uden at være medlem af “SB” som jagtforening (– måske skal der findes et nyt navn).
Banen bliver sat op som pay and shoot (Både dagskort og årskort).
Hvis man ikke er medlem af lokalforeningen, har man imidlertid ikke de rettigheder et medlem har – f.eks. stemmeret.
Foreningens bestyrelse er helt enig om, at det er fremme af buejagten og fællesskabet i foreningen, der er de primære formål. Derfor er vi meget opmærksomme på at fastholde god dialog og samarbejde med FADB – det er i alles interesse, også selvom der har været kontroverser.
Selvom vi tror, at DJ er bedst for buejagten på langt sigt, arbejder vi med samme formål som FADB.
Tøj/logo skift – forslag om at supplere de medlemmer, som allerede har købt, med nye logoer gratis – afhængigt af hvordan FADB står ift., om vi kan beholde vores foreningsnavn.
Der arbejdes på at samarbejde med FADB´s bestyrelse og de andre lokalforeninger som overgår til JD om, at vi i god ro og orden kan beholde vores navn.


2. Orientering:

• Feedback fra bueinstruktøruddannelse
Super godt kursus – med masser af indhold og netværksopbygning.
• Kredskoordinator
Lave Facebook-gruppe for Fyn – rådgivning ved DJ.
Brev til jagtforeninger på Fyn om at tage kontakt.
Hensigten er at opbygge et netværk, hvor en større kreds af de fynske buejægere kan have kontakt og at der på sigt forhåbentlig bliver flere bueafdelinger.
Evt. Buetrimkursus for Fyn
Tilbud til nyjægere – som en del af jagttegnsundervisning
Evt. brug af domænenavnet Fynskebuejægere.dk
• Buepolitisk udvalg
Morten S. har sagt ja til at sidde i udvalget
Der udarbejdes i øjeblikket kommissorium
• Oprettelse af gruppe til deling af filer i bestyrelsesarbejdet
Orienteret om, at alle i bestyrelsen + Frederik + Morten J. har adgang til fælles mappe i OneDrive.
Oplysninger om kursister har kun Frederik, Steffen og Morten S. adgang til.
• Buekursus datoer foråret
– Datoer er vedtaget og kommer på hjemmesiden og på sociale medier.
Tilbud om 1 års gratis medlemskab af SB i kursusåret til kursister? Ja.
Vi laver det, så kursister ved deres tilmelding kan krydse af, så de får et års gratis medlemskab i SB i kursusåret.
• Status på hytten
Den er malet udvendigt og fremstår flot. Der er stadigvæk lidt oprydning indvendigt, der mangler.
Der opgraderes løbende, når vi har tid.
Jens Naturvejleder har været rigtig arbejdsom til at holde det kørende. Han har indkøbt le og ørnenæb til hytten/banen.
Søren Blomster har lavet strøm.
Niels Tømrer vil på et tidspunkt skifte brædder på den lille veranda foran huset.
Indkøb:
Trefod til kronograf, havemøbler.
– Vi køber det, der skal til for at opgradere hytten/banen, uden det har været på bestyrelsesmøde (inden for rimelige beløb, og der orienteres naturligvis)
• Status på foreningsjagter
Det er vigtigt at holde fast i foreningsjagterne – for en del af vores medlemmer er det den primære grund til medlemskab.
Nyjægerjagten har været en succes igen.


3. Arrangementer: Fortæller-aften + pilemontering

Evt. lægges det sammen med stiftende generalforsamling i februar.
Lidt tidspres – pga. en del omstillinger kan vi ikke placere flere arrangementer her i vinter. Vi tager revanche i foråret. Alle medlemmer er naturligvis velkomne til at give den gas!


4. De store hjorte – problemer med indberetning

https://1drv.ms/b/s!AqEo2kg2i2cxgo5kS1UhTb8FsGrz7w?e=DDD18E
Lægges på vores facebookside – Morten J. Lægger det på hjemmesiden.


5. Bliv naturligvis – ansøgninger som klub eller privat

Det bibeholdes privat (Frederik og Morten S. er formidlere)
Har vi buetraileren fra DJ – er der noget, der kan bruges dobbelt?
Vi har ingen buetrailer og har aldrig haft det.
Hertil kan tilføjes, at vi ikke har materiale fra FADB – kun ganske enkelte meget gamle ting, som f.eks. et gammelt skilt og roll-up.


6. Debat om kickstart af fællestræning

Tages op efter jagtsæsonen, når vi nærmer os foråret.


7. Evt.

Frederik indstilles til buejagttegnskursuslærer.
Buejagttegnsprøver på Fyn? Steffen har ansøgt naturstyrelsen for flere måneder siden og er i dialog med Claus Lind om samme.

Med venlig hilsen

Morten S.