Bestyrelsesmøde, 26. april 2021

Generalforsamlingen bliver afholdt når restriktionerne lempes. Dagsorden iht. vedtægterne med anbefaling af genvalg til bestyrelsen.

Som følge af, at aktivitetsniveauet har været lavt, er der oparbejdet et pænt overskud for 2020.

Det blev besluttet at skydekortene til årets præmieskydninger bliver gratis. Første skydning er 8. maj.

Hvis restriktionerne tillader det, forventes det, at Brahe Trolleborg Game-Fair afholdes. Vi har meldt klar i samarbejde med DJ. Vi skal sikkert stå for DM banen igen i år.

Endvidere er vi klar til Spiis-festivallen på Torvet i Odense. Livsstilsmessen og dyrskuet forventes aflyst i år.

Vi har søgt Miljøstyrelsen om afholdelse af bueprøver på Fyn.

Der var snak om forskellige tiltag i løbet af sommeren. Det kan være showskydning, besøg af en skydeinstruktør, og ellers hvad der lige falder for.

De obligatoriske buekurser har været godt besat i foråret, også med rigtig mange bosat udenfor Fyn. Morten har været tovholder. Som følge af restriktionerne har han afholdt den teoretiske undervisning virtuelt, hvor deltagerne har deltaget i deres egne hjem. Efterfølgende samledes de til den skydetekniske del.

Indbydelse til foreningsjagterne vil blive rundsendt på mail sidst i august. Desværre har vi mistet jagten på Skjoldemose, men vi søger efter et nyt jagtareal. Nyjægerjagten bliver afholdt først i oktober, hvor der bliver tilbudt 10 pladser til årets aspiranter.

Fusionsplaner DJ – FADB blev diskuteret. Der er endnu ikke forhandlet konkrete løsninger for de enkelte lokalforeninger. Konstruktionerne i de forskellige lokalforeninger er meget forskellige, nogle er en del af Bueskydning Danmark, nogle er del af Jægerforbundet og andre er helt selvstændige som os.

Der var enighed om at den politiske del af buejagten bør lande i Jægerforbundet, hvor der er professionel håndtering af dette. Det vil betyde buejægerne bliver repræsenteret der, hvor de jagtpolitiske beslutninger bliver taget, herunder repræsentation i Vildtforvaltningsrådet. Det ligger også lidt i planerne, at der bliver lavet et netværk for buejægerne, således buenyheder hurtigere og mere troværdigt kommer rundt. Det må være at foretrække fremfor de skal findes på en tilfældig facebookside.

Vi var enige om at FADB har gjort et stort arbejde for buejagten gennem tiderne. Det skal dog erkendes, at buejagten i dag ikke ville være som den er i dag, uden DJ’s hjælp. Det er dem, der har løftet os ind i jagtloven samt givet os mulighed for at skyde hjortene. Opfattelsen i bestyrelsen er, at fusion overordnet er den rigtige retning.

Der var enighed om vigtigheden af, at der er opbakning til DJ, ellers falder jægernes indflydelse på jagten som helhed, og Naturstyrelsen, ornitologerne m.fl. kommer til at bestemme, hvordan jagten i DK skal være.

Det skal naturligvis være helt frivilligt, hvor folk vil være medlem.

Hvis fusionsplaner DJ – FADB bliver vedtaget skal vores medlemmer samles for at beslutte, hvad vi i Svendborg vil. En løsning kunne være at Svendborg Buejægere består, som vi kender den i dag, og man sideløbende laver en jagtforening tilknyttet DJ.