Bestyrelsesmøde i Svendborg Buejægere
tirsdag, den 28. juni 2022 kl. 15.30 i Rødme

Dagsorden

  1. Valg af referent

Morten

  1. Orientering om kredsarbejde og arbejdet i BPU/DJ bueområde

Der arbejdes på en del områder.

I øjeblikket er det forbundsmesterskab og årsmøde der er mest i fokus.

Et andet punkt er informationsflowet generelt. Buejægerne skal have let og gennemskuelig information. Særligt på uddannelses- og prøveområdet.

BPU har haft FADB indbudt til et dialogmøde. Her blev det blandt andet aftalt at der tales ordentligt og respektfuldt om og med hinanden. Dette er meget glædeligt og gavner buejagten generelt. Her følger vi gerne med lokalt.

Der er naturligvis også fokus på hjortejagten og lovgivning om buen.

Der er arrangeret FM/årsmøde.

Der er en bueafdeling under opbygning i Trøstrup-Korup jagtforening.

  1. Overdragelse af tovholderfunktion på buejagtkurserne

Idet Morten er bortrejst i august og september er det Frederik og Steffen, der afholder buejagtkurserne i august.
Buejagtkurserne i august – vi har på nuværende tidspunkt 23 tilmeldte.

Frederik laver forarbejdet og Steffen står for det juridiske omkring indberetning mm. Således er Frederik tovholder og Steffen kursusleder.

Morten sætter Frederik ind i materialet.

Jens kommer og hjælper om eftermiddagen.

  1. Bueinstruktøruddannelse

DJ afholder bueinstruktøruddannelse igen i år. Denne gang afholdes det i Hedehusene på Sjælland for at tilgodese østdanmark. Det er et weekendkursus, som David Hauge er underviser på. Med den aktivitet vi har med at undervise og hjælpe nye buejægere med opsætning af buer, er instruktøruddannelsen lige i øjet.

Dan vil gerne. Han får link til tilmelding og tilmelder sig hurtigst muligt.

Vi søger kreds 5 for kørsel og kursusgebyr – resten af udgifterne betaler SB22.

Jens står standby – der kan hurtigt komme afbud. (I skrivende stund har der været afbud og Jens er blevet tilmeldt – red.)

  1. Jagter i efteråret

Følgende jagter er under planlægning (Karsten er tovholder):

Hjortholm (måske 2 gange).

Ravnholt.

Vi har ikke samme muligheder som vi plejer pga. det forhold, at Glorup Buejagt desværre er blevet opsagt. Dem har vi haft rigtig meget glæde af. Gruppen arbejder på at finde nye jagtmarker og vi håber, de igen kan tilbyde flere foreningsjagter.

Vi modtager meget gerne tilbud og opfordrer til, at medlemmer arrangerer fællesjagter for SB22. Også gerne mindre. Hvis man har mulighed for det, så tag f.eks. en af de nye buejægere med en tur på buejagt. Nogle af vores medlemmer er allerede rigtig flinke til det. Mange jagtfællesskaber er gennem årene udsprunget af Svendborg Buejægere.

  1. Forbundsmesterskab/årsmøde

Kan vi samle et hold, der tager af sted fra Fyn? DJ afholder forbundsmesterskab og årsmøde sidste weekend i august. Det er weekenden den 26-28. august og er det, der i gamle dage var årsmøde. Vi vil gerne finde en tovholder.

Vi spørger Jean om han har lyst til at være tovholder og stå for at få lidt samling på medlemmerne. Få flest muligt med og måske arrangere fælleskørsel efter behov. Han er meget aktiv på 3D (Og godt skydende🏹). Morten kontakter ham.

https://www.jaegerforbundet.dk/vaben/bue/fm-i-jagtbueskydning/

  1.  Æresmedlemmer

Vi byder dem, der var udnævnt som æresmedlemmer i Svendborg Buejægere, velkommen som æresmedlemmer i Svendborg Buejægere 2022. I praksis betyder det, at æresmedlemmer selv sørger for medlemskab af DJ – men er gratis medlem af SB22. Frederik sender kontingent retur til Steffen, Karsten og Erik.

Endnu engang tusind tak for det kæmpe arbejde, der er gjort for buejagten generelt og som fortsat gøres.

I dette perspektiv vil vi også gerne nævne, at Steffen i samarbejde med Erik vil skrive foreningens historie i ord og billeder.

  1. Eventuelt

Hvem køber øl til hytten, tømmer skrald, grillkul, andre opgaver?

Vi laver opslag på Facebook en gang imellem – og hvordan det foregår ift. at få penge retur, så det er lettere for alle at byde ind på at løse de små opgaver der er forbundet med den daglige drift. På den måde håber vi dels, at flere vil bidrage, dels at alle opgaver ikke hænger på de samme få medlemmer – men også for at flere bliver inkluderet i foreningsarbejdet.

Tak for god ro og orden.

 

Referat: Morten

Fremmødte: Steffen, Karsten, Jens, Dan og Morten

Afbud: Frederik og Niels