Bestyrelsesmøde i Svendborg Buejægere 2022
tirsdag, den 7. februar 2023 kl. 18-20, hytten i Rødme

Deltagere: Jens, Steffen, Frederik, Dan, Morten, Karsten og Niels
Afbud: Ingen

Dagsorden/referat:

1. Valg af referent

Morten.

2.  Orientering 

Status på det store hjortevildt. Enigt VFR har indstillet til ministeren at de anbefaler buejagt på det store hjortevildt. Processen er nu politisk beslutning i ministeriet, udarbejdelse af bekendtgørelse i ministeriet. Herefter høringsrunde.

Uddannelse. Jagtbueinstruktøruddannelsen fortsat populær. Jagtbueinstruktør kursus II er under udvikling.

Hertil er der taget initiativ til at tage kontakt til MST om uddannelse og prøver.

Årsmøde/forbundsmesterskab planlægges til at afholdes på Sjælland i år. Afholdes sidste weekend i august.

Jens har været til jægerrådsmøde om kronvildtets fremtid på Fyn. Der var overvejende stemning for at Fyn er for lille, med for små og for usammenhængende skovområder til forsvarligt at holde en bestand af kronvildt. Der er heller ikke tale om en naturlig indvandring.

3.  Forberedelse af Ordinær Generalforsamling lørdag den 18. marts
Svendborg Skyttecenter er booket

Gennemgang af årsregnskab, se punkt 5.
Steffen har meldt ud, at han ikke ønsker at genopstille.
Morten skriver indkaldelse. Rundsender til bestyrelsen inden den sendes ud til medlemmerne.
Hvem står for maden – Niels.
Øl og vand, kaffe, småkager ­– Jens.
Er det en god idé at holde vildmarksforedrag efter generalforsamlingen – ja – Morten forbereder foredrag om bjergjagt DIY Solo i Rocky Mountains.

4.  Obligatoriske buekurser

  1. februar:
    12 aspiranter – Underviser: Morten.
    Hjælper: Jens og Steffen.
  2. marts:
    8 aspiranter – Underviser: Morten.
    Hjælper: Jens og Steffen.

Søgningen til vore kurser er således ganske stabil.

5.  Regnskab

Frederik gennemgik regnskab.
Vi skal huske: Elregning fra Glenn skal vi selv spørge efter – Frederik.
Der blev påpeget et par små rettelser. Frederik kontakter Jimmy Nielsen for kontrol af regnskabet.

Opmærksomhed på, at vi har en gruppe medlemmer, der er i resistansen – følges op på i indbydelsen til generalforsamling samt i forbindelse med oprydning i den lukkede Facebook-gruppe.

6.  Messer og udstillinger

Game Fair Brahetrolleborg – 3D stævne og messestand.
SB22 stiller med 3D og mandskab.
Vi står for egen informationstand med prøv bueskydning – Steffen er tovholder.
Pointskydning sammen med vores stand.
Pointskydning og 3D-skydning koordineres med DJ – Steffen er tovholder/Morten skaber kontakt til arbejdsgruppen i DJ.

Dyrskue i Odense – Steffen.

7.  Årshjul for 2023

Årshjul på separat dokument.

8.  Eventuelt

Oprydning i Facebookgruppen – Frederik og Morten laver en oprydning i ikke medlemmer i den lukkede FB-gruppe.

Jagtbueinstruktør uddannelse – økonomi. Vi har hidtil betalt. Fremadrettet betaler SB22 selve kursusafgiften for de indstillede fra Fyn som er aktive medlemmer i SB22 og gerne vil indgå i SB22´s jagtbueinstruktørkorps.

Gert ønsker nyt kabel mellem ham og hytten – Morten kontakter Søren Blomster.

Hjemmesiden har problemer med at vores e-mailadresser bliver misbrugt. Derfor er der for nuværende kun Mortens mailadresse der er tilgængelig på svendborgbuejægere.dk

Foreningsjagter: Karsten står for de traditionelle jagter.

Martin og Niels V vil gerne lave et jagt-udvalg og udbyde foreningsjagter.

Tak for en god aften sammen i bestyrelsen,

Morten