Bueudvalg i Jægerforbundet

 

Som et resultat af ønskerne

både fra Jægerforbundet og FADB er der nedsat et bueudvalg i Jægerforbundet.

Udvalget er sammensat af buejægere fra hele landet, delt op med 1 repræsentant fra hver af Jægerforbundets 8 kredse, samt en af hovedbestyrelsen udpeget formand.

Formålet er, i fællesskab, at udvikle buejagten både med henblik på at øge interessen blandt jægere, men ikke mindst at komme ud i offentligheden og fortælle om, hvor effektive og humane moderne jagtbuer er.

Disse koordinatorer skal, i lighed med andre fagkoordinatorer, arbejde for buejagten i deres kredse. Det handler både om at tilføre viden, men også at være behjælpelig med at tilføre bueaktiviteter, herunder at opbygge flere muligheder for at træne med buen.

De obligatoriske buekurser vil fortsat blive afholdt af FADB.

Som et nyt tiltag vil der blive afholdt jagtfeltskydninger rundt i landet. Hvordan arrangementerne skal forløbe, er endnu ikke endeligt fastsat.

Se kommissoriet for Bueudvalget           

Se medlemmerne af Bueudvalget