Velkommen til hjemmesiden!

Hjemmesiden er et fælles forum, hvor medlemmerne af Svendborg Buejægere kan fremkomme med deres jagthistorier, billeder af jagtsituationer eller naturmotiver, holdninger – eller simpelthen hvad man har lyst at byde ind med. Men billedet af svigermors nye bil, parkeret uden om et vejtræ, har ingen fælles interesse.

Vi håber, at så mange som muligt sørger for at bringe beretninger og billeder til webmasteren, så også ikke-så-jagt-heldige kan være med til at nyde jagtens glæder.

Foruden de nye historier tilstræber vi samtidig at holde styr på alt de gamle sager, så siden udover informationer og nyheder også beholder de gamle historier om buejægerne.


Jagt & Outdoor i Odense…

 

vel overstået – og med stor succes!

 

Af  Steffen

Der var 17.000 gæster på messen (sidste gang 14.000), og det gav naturligvis også et rekordstort antal gæster på vor stand. Der var rigtig mange seriøse folk, som vi sikkert stifter nærmere bekendtskab med i foreningen.

Med så mange gæster skal vi nok overveje at lave 3 standpladser ved næste messe.

 

I år havde vi gjort lidt ekstra ud af udsmykningen, så den mere symboliserede, at vi er naturmennesker. Der var investeret i flere camo-net for at skjule bagvæggen, et par nye buer samt 2 stk. Eleven 3D- rådyr. Endvidere var der fremskaffet et antal grantræer, der stod i nyfremstillede potteskjulere, som var lavet af flækkede birkestammer.

 

 

Herover: Sandelig om ikke en camo-klædt gine med bue, havde listet sig ind på et dådyr. Han ventede på 1. september. Klik evt. på billedet og se det i stor størrelse.

                                                       

                     Bueskydningen for alvor i gang…

 

 

Vi havde til messen udarbejdet nye brochurer, som også var et hit.

 

Hele weekenden blev der vist buejagtfilm på tv-skærmen, hvilket var meget populært.

 

 

 

 

 

 

Det er en stor fornøjelse at få lov til at fortælle om sin hobby til så mange interesserede gæster.

En stor tak til teamet der gjorde et kæmpe arbejde for at få messen til at blive en succes for buejagten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og fra vores helt lokale, dagligdags verden:

Baneformanden mener, at træningssæsonen er skudt i gang!

 

Han skriver:

“Så fik vi taget hul på sæsonen 2018.
Buebanen er sat, og vi er påbegyndt vores træningsaftener.
Vi træner tirsdag “aften”, hvilket her i starten vil sige fra kl. 15.30.
Vi glæder os til at se så mange som muligt, også selvom man måske ikke lige kan så tidligt, så bare drop ind, og lad os få nogle hyggelige aftener.
Sådan ser langdistance skydningen ud, her i starten af sæsonen. Der er skudt på ca. 45 meter, og vi kan glæde os over, at det bliver bedre i løbet af sæsonen.”

Redaktionen siger tak for informationen – og specielt tak for den pædagogisk set genialt placerede pegefinger på billedet, der leder beskuerens øje hen mod pointen i billedet – der jo indikerer, at han absolut ikke er alene på banen og helt klart har det sjovt – på en lærerig og givende måde.
Samtidig giver den tilhørende tekst udtryk for ydmyghed; han er fuldt ud klar over, at evnen til at skyde er noget tilbage at ønske, men at der er en klar forventning om, at dette vil  blive udbedret gennem træningen med foreningens øvrige medlemmer.

Han signalerer og dokumenterer simpelthen således på denne vis meget bedre, end både Kurt Strand, Rembrandt eller andre formidlere nogensinde ville have – eller har kunnet – hvad foreningslivet drejer sig om, nemlig seriøs træning og – ikke mindst – hyggeligt  samvær.

Ha’ en god sæson!

 

Her kan du læse referatet fra Generalforsamling ’18


Sidste nyt fra ‘Tinge’:

Lovændringer 7. dec 2017:

Folketinget har i dag vedtaget, at der skal laves en forsøgsperiode vedr. buejagt på de tre store hjortearter. Der skal dog først udarbejdes en bekendtgørelse, før det bliver lovligt. Denne forventes først at blive gældende fra næste jagtår. Først når bekendtgørelsen er udfærdiget, ved vi hvilke krav der stilles til vort buegrej.

Bekendtgørelsen ventes klar 1. juli 2018.

Endvidere blev det vedtaget, at der ikke kræves bestået haglprøve for at blive tilmeldt bueprøven.

Bekendtgørelsen ventes klar i 2019.

 

Tilmelding til bueprøve/

Til kommende buejægere

Går du med tanker om at blive buejæger, skal du deltage i en-dagskursus hos os. Efterfølgende skal du til bueprøve hos Svana for at få dit buejagttegn. Det er et krav, at du har almindeligt jagttegn.

Der kræves ikke bestået haglbøsseprøve! Dette gælder fra 2019.

Kurset består af teori og praktisk skydning. Prøvens skriftlige del består af 20 buejagtrelaterede spørgsmål, og den praktiske del består af afgivelse af 6 pile, hvoraf de 5 skal ramme lungeregionen på råvildtsskiver.   

Læs mere om prøver og datoer her.

Skriv til formanden her

 

Test dig selv – også inden prøven!

Alle store steder med respekt for sig selv laver en quiz nu om stunder; derfor også Svendborg Buejægere!

Klik her og test, om du har styr på spørgsmål til Buejægerprøven – eller bare til hverdagen som buejæger. Det kan anbefales at tage testen jævnligt – lidt ligesom levertran. Denne test har blot en bedre smag…

 

Aktiv-event/foredrag

3-8-1-gl-ImageGallery-5637

Mangler du et interessant aktiv-event til en polterabend, en firmaudflugt el.lign., så kommer vi gerne med vore buer.

Vi kommer også rundt med foredrag om buejagt.

Du er velkommen til at kontakte formanden for nærmere info.

skovballe@c.dk eller 61779146

Vedr. telefonnummeret: Klik her
Vedr. telefonforbindelser til formanden i udkantsdanmark:
Der kan være dårlige modtageforhold… Prøv igen lidt senere!

119-21-1-gl-ImageGallery-2092.jpg
Alm. hygge og pral efter jagten…
3-5-1-gl-ImageGallery-4425
Buejægeren har mange glæder; naturen, når den er både værst og smukkest.

 

 

3-5-1-gl-ImageGallery-3790
The Ladies in Africa. Ikke alt bliver nedlagt på Fyns land! Læs om tre gæve pigers tur til Afrika her…
3-5-1-gl-ImageGallery-3302
En glad jæger hjemme i sin have igen. Bueskudt vildt smager ekstra godt, fordi blodet løber af dyret ganske få sekunder efter skudafgivelsen.
3-5-1-gl-ImageGallery-5337
Efter jagten: Byttet parteres og gode historier fortælles! Fake News KAN forekomme!

3-5-1-gl-ImageGallery-3177

2-1-im-Startbillede-7290