Årshjul 2024

Nedenstående ses de arrangementer, der foreløbig er planlagt i 2024 – det er jo stadig lidt usikkert at lave langtidsholdbare planer, men:
Januar Årsregnskab
7. januar: Nytårsturnering – Sydjysk Buejægerlaug
Klubtur til Trøstrup-Korup jagtbueafdeling – indendørsskydning og grillpølser
Foreningsjagt-weekend på Vindeholmene Gods – Lolland
Foreningsjagt Skelmose
Februar 4. februar: Buejagtkursuslærermøde
Reparation af 3D-dyr – dyrlægeholdet
24. februar: Obligatoriske buejagtkursus
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Marts Første halvdel marts – opsætning af 3D-banen (afhængig af frost)
Tirsdagstræning starter
2.-3. marts: Jagtbueinstruktørkursus 2
17. marts: ordinær General forsamling
Fremmøde fra kl. 16.00
Gule ærter kl. 16.30
Ordinær generalforsamling kl. 17.00
Hygge og Foredrag om EM i 3D – efter generalforsamlingen
Marts: SB22 Kursus 1 – Bliv helt klar til bueprøven
23.-24. marts: Jagtbueinstruktørkursus 1
April Tirsdagstræning
Foreningsudflugt til 3D-bane/Silkeborg og omegn?
5.-7. april: Jagt og Outdoor Odense

27. april: Arbejdsdag i Rødme kl. 10-15 – salg af gamle 3D-dyr til deltagere i arbejdsdagen – grillpølser

Maj Tirsdagstræning

9. maj: Præmieskydning kl. 10-15

Juni Tirsdagstræning

Foreningsudflugt til 3D-bane?

Juli  Tirsdagstræning
August Tirsdagstræning

18. august: Obligatoriske buejagtkursus

Udbud af foreningsjagter medio august

Kredsmesterskab og åben 3D-stævne i samarbejde med Trøstrup-Korup bueafdeling

23.-25. august: Årsmøde og Forbundsmesterskab

Forbundsmesterskabet/årsmøde lørdag

Sponsorskydning søndag

September Tirsdagstræning

10. september: Kursus 3 – Bueskud til stort hjortevildt 16 – 18 (derefter grillpølser)

Kredsmesterskab og åben 3D-stævne i samarbejde med Trøstrup-Korup bueafdeling (Dato kommer senere)

28. september: Klubmesterskab kl. 10-15

Oktober Tirsdagstræning

Foreningsjagt Skelmose

November Tirsdagstræning

Foreningsjagter

Nedtagning af 3D-banen medio nov. afhængig af vintervejret

December Foreningsjagt Skelmose
Januar 2025 Årsregnskab

Foreningsjagt-weekend på Vindeholmene Gods, Lolland

Foreningsjagter Skelmose

Marts 2025

Generalforsamling

Og her en printvenlig form til køleskabet…