Langelandsk eventyr

Oplevet en formiddag i oktober 2009 af Steffen

 

Tirsdag morgen let til frisk vind fra nordvest, temperatur 8–10 grader og let overskyet, perfekt vejr til buejagt. Hestene får et hurtigt foder, og bliver trukket på fold, buen mv ind bag i bilen.

Jeg har fået lov at låne en god vens jagtrevir på Langeland, området ligger helt ud til østkysten. Vel ankommet, parkerer jeg ude ved vandet. Fra vandet følger jeg en afløbsrende der løber tværs gennem vintersædsmarkerne frem til et mose/brakområde ca 800m fremme. På siderne af vandløbet er et 4m bælte med mandshøje siv. Midtvejs er der et ca 60 m hegn der går vinkelret på renden. Mellem hegnet og renden er en 8m gennemkørsel. Hvor hegnet går fra renden står der et gammelt poppeltræ, der 1½ m oppe forgrener sig til 3 stammer, med god plads til at stå mellem stammerne.

Vel ankommet i forgreningen på træet, får jeg nokket en pil og hængt buen på en gren klar til brug. Afstandsmåler, kikkert og rygsæk har hver deres plads, jeg har stået i det træ rigtig mange gange, og har skudt 8 dyr fra det.

Så nu kommer det.

Termokanden kommer ca halvt op af rygsækken, da jeg ca 60m henne i sivkanten ser et hovedet af et dyr stikke frem. Jeg har på forhånd pejlet nogle afstande til græstotter og grene, så det er bare om at gøre klar til at trække.

Råen drejer hen mod mig, jeg kan se to lam hos hende. Hun kommer ind på 30m og står og esser. Ude på marken ser jeg lam nr 3 et godt stykke borte. Vi har aftalt ikke at skyde denne rå, da det er andet år, hun kommer med 3 lam. Råen kommer nærmere og stiller sig 4m fra mit træ, men jeg har trukket buen. Jeg koncentrerer mig om det ene lam der står 13m ude på marken i en vinkel på 45 grader. Jeg finder lammet i sigtet, det står stille, min vejrtrækning er rolig, så jeg lader pilen flyve, lige hen over ryggen på råen. Rammer perfekt og lammet løber gennem sivene ved tværhegnet og vælter omkuld. Kl er 8:00. Råen løber 30m ud på marken og står og kikker, lam nr to ved jeg ikke hvor bliver af.

Det sidste lam, som var et stykke efter de andre, bliver nysgerrig på, hvorfor de andre blev så urolige. Det kommer i let trav lige imod mig, stopper lidt før gennemkørselen i hegnet, det giver mig mulighed for at trække bag en af stammerne. Dyret kommer frem til gennemkørselen, stopper 6 m fra mig og modtager min pil skråt gennem brystkassen. Kl er 8:02 alt perfekt. Lammet løber en kort buen ud på marken for at komme ind i sivene, men den falder før sivkanten.

Nu kan jeg genoptage mit kaffeprojekt, men nu med en helt anden følelse i kroppen. Man kommer godt nok op at ”koge” når tingene udvikler sig sådan. En kop kaffe var ikke nok, heldigvis gav jeg mig tid til en kop mere.

Da kaffen var drukket, ser jeg i kanten af brakken en rå med to lam gå og esse, så var jeg godt nok klar igen. De kommer ret hurtigt3-4-4-gl-ImageGallery-1197mod mig. Lammene har retning uden om tværhegnet, men råen kommer gennem gennemkørselen.

Jeg lader råen gå igennem i håbet om, at et af lammene kommer samme vej. Lammene bliver i sivene. Råen stopper op i nærheden af det først skudte lam, hun står nu 25m fra mig i en vinkel på 45 grader. Det ser ikke ud til at lammene vil nærme sig, så jeg beslutter at skyde råen. Der er ro på, så jeg lader pilen flyve, og ser den ramme perfekt. I samme øjeblik springer hun en meter i luften, som om hun har stået på en fjeder.

Imidlertid har jeg skudt det ene forben over på hende, så hun vælte rundt i luften og lander på ryggen. Hun kommer op igen, og forsøger at flygte over renden, ganske få meter fra hvor jeg står. Da hendes forben tager skrænten på den anden side af renden er det slut, og hun glider ned i bunden af renden. kl 8:45 alt perfekt.

Hendes lam befinder sig stadig i sivkanten, men jeg havde kun 3 pile med, så jagten er slut.

En fantastisk oplevelse, kan se alle tre dyr ligge forendt, samt tre pile sidde i jorden med blodrøde faner. Det var næsten som en fasanjagt, man skyder såten færdig, hvorefter man apporterer.

Efter arbejdet med at brække og transportere, kommer tiden, hvor alverden skal høre om ens oplevelser.

 Det er dejligt at være buejæger.