Beregning af energien i pilen

Se på nedenstående skema og aflæs energien i pilen alt efter vægt og starthastighed. Er skemaet for gnidret, så klik på flere muligheder nedenfor skemaet.

Grå felter: Vandret: pilens vægt. Lodret: hastigheden i meter pr. sekund

Hvide felter: den beregnede energi i joule ved pilens afsendelse.
Yderste kolonne til højre er pilens hastighed i fod i sekundet.

Udregning af joule

Udregning af joule  – Åbn en stor pdf på skærmen.

Udregning af joule i Excel  – Download og åbn i Excel; du kan herefter indsætte egne værdier for pilens vægt og hastighed ved affyringen af pilen og derefter aflæse værdierne.