Pilen er langsommere end lyden af buen – en meget stor udfordring for buejægeren

Når man skyder med bue og pil skal man i modsætning til riffeljægeren tænke på, at pilen flyver med en hastighed, som ligger meget under lydens hastighed. Når en riffeljæger skyder et dyr på lang afstand, vil kuglen og lyden af skuddet nå dyret omtrent samtidig, og det betyder, at dyret ikke vil høre “knaldet” før det bliver ramt. Som buejæger skal man tænke meget på, at dyret ofte vil høre lyden af bueskuddet før, det bliver ramt af pilen. Det skal selvfølgelig tilstræbes, at buen giver så lille en lyd som muligt under skudafgivelsen, og dette gøres ved korrekt trimning og evt. strengdæmpere.

Lydens hastighed gennem 0 grader kold luft er 331 m/s eller 1086 ft/s eller 1192 km/t. En jagtpil starter med hastighed på 200 – 275 ft/s eller 61 – 84 m/s eller ca 220 til 300 km/t.

Et eksempel kunne være en pil med en hastighed på 250 ft/s eller 76 m/s skydes efter et dyr på 20 meters afstand. På de første 20 meter kan pilens hastighed med lidt god vilje regnes for konstant på 76 m/s.

Pilen vil da være 20/76 = 0,26 sekunder om at nå dyret og lyden af buen vil nå dyret efter 20/331 = 0,06 sekunder – dyret har altså hørt lyden 0,26 minus 0,06 = 0,2 sekunder før det bliver ramt.

Ved en meget hurtig jagtpil med 300 ft/s eller 92 m/s har dyret 20 % mindre tid til at reagere, før det bliver ramt. 20/92 = 0,22 sekunder om at nå dyret og lyden af buen vil nå dyret efter 20/331 = 0,06 sekunder – dyret har altså hørt lyden 0,22 minus 0,06 = 0,16 sekunder før det bliver ramt. Altså 20% mindre tid til at reagere på, end hvis pilen havde en hastighed på 275 ft/s.

Hvor hurtigt reagerer et dyr da? Mennesket reagerer, ifølge den teoriundervisning, som jeg engang fik, da jeg tog kørekort, mellem 0,5 og 2 sekunder, og dyr reagerer meget hurtigere end mennesker, da de har en indbygget årvågenhed. Dyrets reaktionstid må da antages at være mellem 0,1 og 0,3 sekunder – alt efter om det står fredeligt og esser eller om det står årvågent i alarmberedskab.