Buejagtkurser 2015

 

Så er det tiden for kommende buejægere at tilmelde sig det obligatoriske buejagtkursus.

Kurser 2015 afholdes:

Lørdag d. 28. februar, lørdag d. 7. marts samt lørdag d. 15. august.

Ville du have været til bueprøve ved forårsprøven 2015,
skulle du have været tilmeldt et kursus senest 8. januar 2015.
Dette var sidste frist for tilmelding til buejagtprøven hos Naturstyrelsen. Og det er altså for sent nu!

Derfor: HUSK:
Sidste frist for tilmelding til efterårsprøven er 8. juni.

Kurserne starter kl. 9:00 med forventet varighed 7 – 8 timer.

Ved stor tilmelding vil der blive afholdt et ekstra kursus.

Kurserne afholdes i vort klubhus på Rødmevej 44, 5771 Stenstrup. Det vil være en fordel for dig, såfremt du forud for kurset har anskaffet og gennemlæst ”Lærebog om Buejagt i Danmark”. Bogen forhandles af Hornslet Bogtrykkeri, tlf. 86994511.

Bestil den her…

Du skal møde med bue/pile trimmet og indskudt. Da en del af kurset foregår udendørs, er det en god ide med praktisk tøj.

For at kunne blive tilmeldt til buejagtprøven hos Naturstyrelsen er det et krav, at du har alm. jagttegn samt har deltaget i dette kursus.

Kursusgebyr udgør kr. 450,- og skal indbetales ved tilmelding på gironr. 01 1203401.
Husk at angive dit navn, så vi kan se, hvem der indbetaler…

Spørgsmål og tilmelding på mail til formanden eller på telefon 6177 9146.

Steffen