Fællesjagt Hjortholm 2010

Oplevet af Anders

 

Så blev årets første fællesjagt afviklet, og det skal siges, at udbyttet så absolut ikke stod mål med anstrengelserne.

Der blæste en strid vind fra SØ, og råvildtet trykkede som sjældent oplevet.

Flere forsøgte sig til fasaner, men kun en var på paraden3-5-1-gl-ImageGallery-3177

Der var flere, der havde “lige ved og næsten” situationer m.h.t. råvildt.

Uagtet udbyttets ringe størrelse var humøret alligevel højt.

Det er mit indtryk, at alle har haft en god dag.

Vi ser frem til næste jagt, hvor vi måske får to stykker vildt på paraden.