FADB, Generalforsamling 2010

Oplevet af Steffen

 

FADB’s generalforsamling blev afholdt i Egebjerghytten den 23. april 2010

Jan Berg`s beretning var i år rundt om flere væsentlige temaer end 166-1-gl-ImageGallery-9653sidste år.

Mht det store hjortevildt, fik vi en udredning af kontakterne, der havde været de forgangne to år. Aktiviteten havde ikke været så stor, hvilket blev forklaret med, at vi ikke er så mange buejægere. Derfor er den tid Skov- og Naturstyrelsen/vildtforvaltningsrådet ønsker at bruge på os minimal. Der er naturligt mere vægt bag de store organisationer med flere hundredetusinde medlemmer. Der blev dog givet udtryk for en vis grad af optimisne.

Reguleringsjagten kunne formanden ikke redegøre for, han vidste ikke, hvorfor den ikke var med i loven.

Promoveringen fyldte en del under debatten. Der var en orientering om, hvad der skete rundt i landet. At det er vigtigt med promovering af vor jagtform, var der bred enighed om. Der skal gerne en god portion goodwill i rygsækken, bla. hvis vi, af en eller anden grund, løber ind i dårlig omtale i medierne.

Der kom forslag om oprettelse af kasser med alt det indhold, der skal bruges til messer o lign, herunder buer, billeder, opsatser mv. Herudover er det vigtigt at FADB er parat til at støtte det økonomisk. (Det er nok en god ide at anskaffe en stol til kassereren, så han ikke behøver at sidde på kassen. Han er lidt “tung”.)

Undervisningsmaterialet til buekurserne var til debat. Der findes 3 forskellige set up. Der blev nedsat et udvalg der skal forsøge at koordinere materialet.

Regnskabet havde givet et stort underskud pga. af opstart af hjemmeside og blad. Der blev debateret om vigtigheden af mere end et blad i disse moderne It-tider. Et flertal mente bladene er en god ide.