Liste med arrangementer 2015

Nedenstående ses de arrangementer, der var i 2015

Fællestræning på tirsdage kl 18:30 fra 17/3 til 30/6 samt 11/8 til 29/9. Herudover kan medlemmer bruge banen som de har lyst.

I vintermånederne er 3D dyrene trukket på stald, men skivematerialet i skuret må gerne benyttes blot det sættes ind efter brug. Skiven på engen til brug ved indskydning med jagtspidser må bruges hele året, men husk at lægge presenningen på efter brug.

Lørdag d. 28 feb: Buekursus for nye buejægere

Lørdag d. 7. marts: Buekursus for nye buejægere

Søndag d. 8. marts: kl 15:00 starter vi med præmieskydning efterfulgt af spisning kl 18:00. Herefter afholder vi kl 18:30 generalforsamling. (dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før pr mail)

24. – 26. april er der Årsmøde i Danske Buejægere. Det afholdes i år i Ribe.

Lørdag d. 9. maj: Præmieskydning kl 10:00

Tirsdag d. 9. juni: Trimningskursus. Sidste tilmelding 6. juni på skovballe@c.dk

Mandag d. 8. juni: Sidste tilmelding til efterårsprøven for nye buejægere

Lørdag d. 15. aug: Buekursus for nye buejægere

Lørdag d. 19. sept: Klubmesterskab

Herudover arbejdes der på et arrangement i februar, arbejdsdag i februar/april, trimningskursus i foråret, frivillig bueprøve – præmieskydning i august, samt naturligvis årets jagter. Datoerne er endnu ikke fastsat.

Blandt medlemmer trækkes der lod om en jagt blandt deltagerne på arbejdsdagene. Ligeledes trækkes der lod om en jagt på årets skydekort