Liste med arrangementer i 2021

Nedenstående ses de arrangementer, der foreløbig er planlagt i 2021 – det er jo stadig lidt usikkert at lave langtidsholdbare planer, men:

Arbejdsdagen er henlagt til søndag d. 27. juni kl. 10 til ca 15. Vi griller lidt og dem der har lyst, kan blive til en gang træning på 3D.

Opgaver denne dag: Oprydning og rengøring af hytten indvendigt, nedvaskning/algebehandling af hytten udvendigt og klargøring til maling, reparation af terrassen ved hyttens indgang, konstruktion af stativ til skiver til langdistanceskydning på engen, grave fri ved hyttens sydvæg.

Trim-kurset med David Hauge er fastsat til lørdag d. 31. juli. Kurset afholdes Skovballevej 125, 5700 Svendborg

Der gennemgås alt vedr. opsætning og montering af buen, herunder binding af loop og finjustering. Det er ikke kun teori. Du lærer selv at gøre tingene med instruktion af David, så du har det i fingrene når kurset er slut.

Du får efterfølgende plancher med forklaring af det forskellige ting der er gennemgået.

Ikke kun montering af buen mv bliver gennemgået, men også den praktiske del med at skyde, herunder kropsholdning, håndtering af buen samt selve skydeteknikken mv.

Begrænsede pladser som udfyldes i den rækkefølge tilmeldingerne kommer på steffenvejgaarden@gmail.com

Kurset koster kr 200.
Kontonummer tilsendes ved tilmelding.

Er der nogen, der har gode ideer til aktiviteter – så meld endelig ud!