Indkaldelse 2012

Svendborg Buejægere

indkalder hermed til

Ordinær generalforsamling

søndag d 11. marts 2012 kl 19:00 i klubhuset

 

Dagsorden:

Pkt 1 Valg af dirigent

Pkt 2 Formandens beretning

Pkt 3 Regnskab v/kassereren

Pkt 4 Indkomne forslag

Pkt 5 Valg til bestyrelsen

På valg: Karsten Jensen (modtager genvalg)

Jacob Møller (modtager genvalg)

Suppleant: Leif Andersen (modtager ikke genvalg) Bestyrelsen foreslår Aske Jacobsen

Pkt 6 Valg af revisor Søren Haastrup (modtager genvalg)

Pkt 7 Eventuelt

Med buejægerhilsen

Bestyrelsen

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være

formanden i hænde inden 1. marts.