Indkaldelse 2019

Svendborg d. 7. februar 2019

Svendborg Buejægere

Ordinær generalforsamling

Søndag d. 10. marts 2019 kl. 18.30

Skyttecenteret, Bodøvej 22, 5700 Svendborg

Dagsorden:

Pkt. 1: Valg af dirigent

Pkt. 2: Formandens beretning

Pkt. 3: Regnskab v/kassereren

Pkt. 4: Indkomne forslag

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (vedhæftet)

Pkt. 5: Valg til bestyrelsen

På valg: Henrik Hansen, Aske Jacobsen, Steffen Jensen

Suppleant: Verner Jensen

Henrik og Steffen modtager genvalg. Aske ønsker ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår Morten Stochkendahl

Verner modtager genvalg

Pkt. 6: Valg af revisor

Søren Haastrup (modtager genvalg)

Pkt. 7: Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde inden 1. marts.

Foreningen er vært ved spisning af gule ærter kl 18:00. Tilmelding til spisningen senest 5. marts på skovballe@c.dk

Med buejægerhilsen

Bestyrelsen