Indkaldelse 2020

Svendborg d. 23. juni 2020

Svendborg Buejægere

Ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 7. juli 2020

Af hensyn til lokalestørrelse skal der tilmeldes senest 2. juli

De tilmeldte vil få besked om mødested via mail

Dagsorden:

Pkt. 1: Valg af dirigent

Pkt. 2: Formandens beretning

Pkt. 3: Regnskab v/kassereren

Pkt. 4: Indkomne forslag

Pkt. 5: Valg til bestyrelsen

På valg: Karsten Jensen, Dan Hansen (genopstiller)

Suppleant: Verner Jensen (genopstiller)

Pkt. 6: Valg af revisor

Søren Haastrup (genopstiller ikke). Bestyrelsen foreslår Frederik Nielsen

Pkt. 7: Eventuelt

Med buejægerhilsen

Bestyrelsen

____

Tilmelding: skovballe@c.dk

____

Se indkaldelsen som pdf