Konstituering m.v., 30. maj 2021

Bestyrelsesmøde 30. maj 2021

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Morten Stochkendahl: Formand

Steffen Jensen: Næstform. og kasserer

Dan Hansen: Baneudvalg

Henrik Hansen: Baneudvalg

Karsten Jensen: Jagter

Arbejdsdagen blev henlagt til søndag d. 27. juni kl. 10 til ca 15. Vi griller lidt og dem der har lyst kan blive til en gang træning på 3D.

Opgaver denne dag: Oprydning og rengøring af hytten indvendigt, nedvaskning/algebehandling af hytten udvendigt og klargøring til maling, reparation af terrassen ved hytten indgang, konstruktion af stativ til skiver til langdistance skydning på engen, grave fri ved hyttens sydvæg.

Trim kurset med David Hauge er fastsat til lørdag d. 31. juli. Der er 8 pladser. Prisen bliver kr 200 pr deltager. Tilmelding Steffen steffenvejgaarden@gmail.com