Indkaldelse og referat, generalforsamling den 17. marts 2024

Svendborg Buejægere 2022

 

Indkaldelse/referat, ordinær generalforsamling

Søndag d. 17. marts  2024
Svendborg Skyttecenter, Bodøvej 22, 5700 Svendborg

Dagsorden med referat inkluderet:

 1. Valg af dirigent.
  Jimmy Runge
 1. Valg af referent.
  Frederik Nielsen
 1. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

Årsberetning vedhæftet som separat dokument.

 1. Fremlæggelse af det af regnskabskontrollanten gennemgåede årsregnskab til godkendelse.
  Regnskabet blev fremlagt. Der var I år et overskud 15.293 kr., regnskabet bærer præg af aktiviteter i foreningen og en sund økonomi. Regnskabet blev godkendt af de fremmødte. Regnskabet er vedhæftet.
 2. Indkomne forslag.
  Ingen.
 3. Fastlæggelse af kontingent.
  Bestyrelsen fremlagde oplæg om en eventuel korrektion af kontingent. Det er sådan, at kontingentet skal justeres i 4.kvartal for at have virkning året efter gennem DJ. Derfor blev det godkendt af de fremmødte, at bestyrelsen havde mandat til at korrigere, såfremt man fandt det nødvendigt på det tidspunkt. Korrektionen kunne være med 10% af det nuværende.
  Det blev ligeledes drøftet at lade junior-kontingentet falde til halv pris af normalt medlemskab for at få flere junior-medlemmer i DJ. Et juniormedlem får – udover adgang til vores forening – også fødselsdags- og julegave fra DJ, samt rabat på alle junior-arrangementer.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Morten Stochkendahl – Genvalgt
  Jens Godskesen – Genvalgt
  Dan R. Hansen – Genvalgt
  Øvrige medlemmer: Frederik Nielsen og Niels Jensen
 5. Valg af suppleanter.
 6. suppleant: Jean Lyster Rødsgaard
  Ikke på valg i år: Richard Beck
 7. Valg af regnskabskontrollant og regnskabskontrollantsuppleant.
  Regnskabskontrollant: Jimmy Runge – Genvalg
  Regnskabskontrollantsuppleant: Niels Vorstrup
 8. Eventuelt.
  Events – Vi kunne god bruge hjælpere til:
  – OCC – Mangler hjælpere 5-7. april
  – Boltinggaard Pinse – 19 og 20. maj
  – Faaborg Museum – Skærtorsdag og LangfredagTøj – opfølgning, så vi får lavet fra foreningen.
  Frederik har haft kontakt med Sport og Profil i Odense.Tjek jeres e-mailadresse ved DJ.
  Foreninger sender ud fra denne platform og DJ sender fra tid til anden mails ud. Det er samme register vi bruger når vi skal have fat i medlemmer, så passer mailen ikke, kommer informationen ikke frem. Det kunne jo være en jagt. man gik glip af.

  Indberetning af det store hjortevildt.
  Husk at indberetning af det store hjortevildt forsætter, selvom det er blevet en permanent ordning. Det betyder, at der både skal indberettes jagtudbytte samt skud til det store hjortevildt. Men det er blevet supernemt og kan tilgås fra alle platforme gennem miljøstyrelsens hjemmeside.

Ved afslutningen af mødet blev det drøftet, hvordan SB22´s gode økonomi skal                                                                                                       forvaltes fremadrettet. Der var bred enighed om at bibeholde i formue således, at uventede hændelser kan imødegås, men også at forny banen og købe det grej, vi skal bruge.

 

Konstituering efter generalforsamlingen:

Formand: Morten
Næstformand: Jens

Bestyrelsesmedlem: Dan
Bestyrelsesmedlem: Niels
Bestyrelsesmedlem og kasser: Frederik

1. Suppleant: Richard
2. Suppleant: Jean

Regnskabskontrollant: Jimmy
Regnskabskontrollantsuppleant: Niels