Referat 2018

Referat fra generalforsamlingen 11. marts 2018

Formanden bød velkommen til 24 medlemmer med anciennitet fra 2 dage til 31 år.

Punkt 1: Valg af dirigent
Erik Larsen blev valgt

Punkt 2: Formandens beretning
Pr 31. dec. 2017 var vi 111 medlemmer.

Igen i år har der været godt besøgt på anlægget. Der er investeret i nye dyr for ca. 24000 kr.

Der er 37, der har deltaget i årets præmieskydninger. Dejligt at se der var mødt 20 til forårsskydningen her i eftermiddag.

Der var flere tilmeldinger til dette møde, end vi kan være i vort klubhus. Vi er derfor samlet her i Rødskebølle Skyttecenter. Det er meningen vi fremover vil arrangere vinterskydning her på centerets anlæg. Rundvisning efter mødet.

Der har været 22 bueaspiranter på kursus.

60 jagtdage har været udbudt gennem foreningen i sidste sæson.

Igen i år har vi været rundt med vort udstillingsmateriale. Livsstilsmessen på Valdemar Slot (3 dage i pinsen) – Jagt & Fritid i Odense – Skydningens dag her i centeret – Gorilla Park – Sammen med Segway Langeland i Kerteminde – Gudbjerg Jagtforening samt Korinth Efterskole.

Dette forår ser også travlt ud med udstillinger. Den helt store er OCC. Flere aftaler falder sammen, og vi efterlyser derfor ekstra buer. Håber, der er nogen af jer, der vil sponsorere eller sælge en bue billigt.

FADB:

FADB/David Hauge har det forgangne år arrangeret trimkurser rundt i landet – bl.a. hos os, og det med stor succes. Håber det gentages næste år, ellers arrangerer vi det selv.

Deres hjemmeside får mere og mere stof, mest som jagtberetninger, dog mangler vi stadig, at lærebogen kommer på siden.

Vedr. OCC senere på måneden er vi løbet ind i uoverensstemmelser med FADB mht. messeudstyr. FADB har fremstillet noget dyrt udstillingsmateriale. Det består af 3 vægelementer på 3 m * 2,3 *0,3, der kan opstilles som en stand (9 kvm) eller som en 3, 6 eller 9 meters væg, herudover er der en søjle samt et udstillingsbord på 1m * 20 cm.

Der blev fremsat krav om at materialet på 9 kvm skulle sættes i vor stand, hvilket vi afviste, da vores stand kun er på 6 kvm.

Næste krav var, at udstyret skulle sættes langs væggen til skydebanen, hvilket vi afviste, da 5 m af væggen er lavet af plexiglas for at synliggøre vores aktivitet, og resten skulle vi bruge til vores udstillingsmaterialer.

Sidste krav var, at så meget af udstyret som muligt skulle samles i standen, så vi ikke kunne bruge vores materialer. Det skal bemærkes, at der intet måtte hænges på væggene, og det lille bord skulle anvendes.

Vores forslag var, at udstyret kunne stilles på modsatte væg som glasvæggen. Her var det fuldt synligt for publikum, men det var ikke brugbart for FADB.

På et møde i pr-udvalget i FADB tilbage i 2011 var det samme udstyr på tale. Dengang blev der klart afvist af udvalget, og vi troede, tanken var opgivet. Bestyrelsen har alligevel besluttet at fremstille det efter nogen debat på generalforsamlingen. Det er rigtigt ærgerligt, at man bruger ca. 50.000 på udstyr uden at undersøge ønsker og behov hos tovholderne på de store messer.
Hvor kunne vi have fået meget brugbart materiale for det beløb.

Både Kim Parking (der har fremstillet udstyret) og Jesper Johansen (som var tovholder i Pr-udvalget dengang og stadig sidder i bestyrelsen), har været vidende om holdningen blandt tovholderne på de store udstillinger.

Det viser, at den siddende bestyrelse ikke har helt styr på, hvad der foregår rundt i landet.

Disse uoverensstemmelser har medført en del mails frem og tilbage. Efterhånden blev tonen spidset til og blev et personligt angreb på mig. Brian skrev i en mail, at han håbede, at jeg ville referere korrekt til jer, derfor får I ordret teksten i de sidste mails mellem os.

Efterfølgende blev jeg gjort opmærksom på en mail, hvor Brian gjorde mig til syndebuk for uenigheden. Den var sendt til vort lokale hovedbestyrelsesmedlem i DJ, formanden i DJ`s bueudvalg samt sektionslederen, som bueudvalget hører under, men ikke til mig. Også denne mail får I læst ordret op.

Jeg skal bemærke, at inden alle disse mails havde vi et bestyrelsesmøde (referat tilsendt FADB), hvor vi klart og stålfast tog afstand fra at benytte udstyret. Alle mails er løbende tilgået bestyrelsen og mine svar har også været rundt, inden jeg har sendt dem.

Bestyrelsen har besluttet at afholde messen i samme ånd som tidligere, også selv om FADB har meddelt, at de ikke vil afholde udgifterne til messen. For os er det buejagten, der har 1. prioritet.

Vi sender alligevel regningen til dem, og håber de er blevet mere realistiske. Hvis der ikke betales, indkalder vi til et medlemsmøde, hvor vi skal finde en løsning på, hvordan vi får finansieret fremtidige udstillinger.

På dirigentens opfordring blev der afholdt en afstemning om bestyrelsens håndtering af sagen. Der var enstemmig opbakning til bestyrelsen.

FADB’s bestyrelse har en tro på, at messerne i Ålborg og Odense er deres messer. I Ålborg mistede FADB messen ved forrige messe, hvor DJ’s kreds 1 gik ind og bar udgifterne. I Svendborg overgik den til Svendborg Buejægere tilbage i 2012, efter messekommiteen havde sendt 5 mails med invitation/forespørgsel til FADB’s formand uden at få svar. Messerne ønsker helt naturligt stabile samarbejdspartnere. Der er ikke siden 2012 tilgået FADB nogen invitation om at deltage.

Punkt 3: Regnskab

Karsten fremlagde regnskabet som viste et lille underskud på 1373 kroner. Der var bl.a. købt 3D-dyr og skivemateriale for ca. 27000 samt et telt til 7800 kroner.
Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4: Indkomne forslag
Der var ikke fremkommet forslag.

Punkt 5: Valg til bestyrelse
Karsten og Dan blev valgt til bestyrelsen.
Verner blev suppleant.

Pkt 6: Valg af revisor
Søren blev genvalgt.

Pkt 7: Eventuelt

Henrik fremviste nogle jakker med henblik på fællesbestilling. Der var tilbud om brodering af ”Svendborg Buejægere” på ryggen samt broderet navn på forsiden. Der var en fin rabat på tingene.

Steffen Jensen blev med applaus udnævnt til æresmedlem.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.