Referat fra generalforsamlingen 7. juli 2020

Referat 2020

 

Formanden bød velkommen

 

Pkt 1: Valg af dirigent

Erik Larsen blev valgt

 

Pkt 2: Formandens beretning

I år er det en lidt amputeret generalforsamling pga Covid-19. Den skal afholdes, så vi har valgt at afholde den nu, ellers har vi den ”hængende” til efteråret.

Vi var pr nytår 101 medlemmer. En lille tilbagegang men det plejer at rette sig når vi rundsender årets jagtprogram.

Som følge af det dårlige vejr de dage vi havde præmieskydning, har der kun deltaget 26 i året.

Der har været 34 kursister på vores obligatoriske kurser, samt 8 på trimkursus med David Hauge.

Morten Stochkendahl er godkendt som kursuslærer efter Jan Aagger, således vi stadig er 3 kursuslærere. Fremadrettet står Morten for styringen af de obligatoriske kurser.

Foreningen har formidlet 81 dagjagter til medlemmerne, heraf 9 nyjægerjagten.

Arbejdsdagen blev en større omgang. Hytten blev rengjort, taget renset for mos, beskåret træer samt drænet langs hytten. Hyggelig dag med god deltagelse.

Klubmesterskabet blev igen vundet af Morten.

Årets største arrangement var Game Fair på Brahe Trolleborg. Vi stod for at sætte banen til DJ`s forbundsmesterskab, samt vores skydeanlæg, hvor publikum kunne prøve at skyde med bue.

Mesterskabet blev afholdt på en 25 måls bane, hvor en del mål var placeret så publikum kunne se hvordan skydningen foregik. Det gav mulighed for at skytterne kunne have en god snak med publikum om, hvad buejagt er for en størrelse. Tiden løb fra os så vi nåede kun 32 mål. Der var økonomisk støtte til hele arrangementet fra DJ.

På Spiisfestivallen i Odense Centrum havde vi igen opstillet vores skydeanlæg. Herudover havde vi nogle events samt et enkelt foredrag.

DJ har været rundt Vildtforvaltningsrådet med ønske om at buerne måtte regulere mårhund. Resultatet blev at vi må beskyde mårhunden, når vi er på bukkejagt. Det er det bedst opnåelige, men kun en halv løsning. Det betyder vi kun må skyde den fra solopgang til solnedgang.

Der er trådt en ny bekendtgørelse i kraft vedr. buejagttegn. Det er fremadrettet ikke krav til at bestå haglbøsseprøven for at gå til bueprøve. Der er også ændret på sidste tilmeldedato for prøverne. Man skal bestå selve jagttegnsprøven og herefter vælge om man vil fortsætte til hagl-, riffel- eller bueprøven.

Som følge af Covid-19 har der været en masse problemer med at afvikle skydeprøver hos Naturstyrelsen. Foreløbig er prøverne udsat til august. Det gælder både nye buejægere samt fornyelsesprøverne. Dem der skulle forny i foråret, har kunnet søge dispensation til bukkejagten.

I år var der lagt op til en meget stor udstillingssæson med tre 3-dages udstillinger OCC, livsstilsmesse og dyrskue, samt en håndfuld mindre udstillinger. De fleste er aflyst.

OCC er udskudt til oktober og Spiisfestivallen holdes stadig åben. Begge bliver muligvis aflyst.

Det har ikke været muligt at få tilskud fra FADB til noget arrangement i 2020. Vi har ellers haft formanden inviteret til bestyrelsesmøde, hvor Henrik indgik en klar aftale med ham vedr. udstillingsmateriale på OCC. Han har tilsyneladende ikke kunnet få aftalen konfirmeret i sin bestyrelse, så kommunikationen vedr. tilskud er helt afbrudt. Der må være nogen i den bestyrelse der ikke ønsker dette samarbejde.

Løsningen på uenigheden kan let ordnes, hvis FADB’s bestyrelse vil ændre beslutningen om tvungen brug af Kim’s udstillingsmateriale samt åbne pengekassen til lokalforeningernes arrangementer. Det er bl.a. det, vi indbetaler kontingent til.

Vi har talt med DJ, som har lovet et tilskud til udstillingen på OCC. Desuden er der åbnet mulighed for at få tilskud fra DJ’s Fynskreds, når arrangementerne afholdes sammen med dem.

FADB har selv købt stand på OCC. Det er meningen, der skal være et samarbejde mellem DJ, FADB og os om at promovere buejagten. Der er lavet en skriftlig aftale, så vi ikke risikerer at få pålagt at bruge FADB’s store udstillingsvæg.

Den negative udvikling har betydet, at jeg i stedet for at indbetale kontingent til FADB har indsat beløbet på vores konto. Jeg er ikke interesseret i at betale, når vi ikke kan få noget den anden vej. Nu ved jeg, pengene bliver brugt til promovering af buejagten og ikke som tilskud til buejægertræffet i FADB.

I forbindelse med FADB’s årsmøde blev der afholdt et formandsmøde, hvor alle lokalforeninger samt FADB’s bestyrelse var inviteret. På mødet berettede formanden, at man fremover ville rundsende mails til 2 fra hver lokalbestyrelse, når der var nyt. Desuden blev der fremsat ønske om at bruge naturen i højere grad på foreningens udstillingsmaterialer. Det blev også påtalt, at FADB ikke har nogen forsikring, der dækker, når vi deltager i udstillinger.

De input har bestyrelsen tilsyneladende ikke villet effektuere. De er end ikke noteret i referatet fra mødet.

Alt er dog ikke skidt. FADB’s hjemmeside fungerer godt. Især undervisningsmaterialet på hjemmesiden er godt arbejde og informativt.

Blev ringet op af FADB’s næstformand for et par uger siden. Han fortalte at de vil bede lokalforeningerne at indrapportere, hvad de synes, der er godt og skidt ved FADB. Den henvendelse agter vi naturligvis at besvare.

Det vil være rigtig godt, hvis det er det første skridt i en turnaround fra, at lokalforeningerne er til for FADB til at FADB er til for lokalforeningerne (medlemmerne).

Vedr. samarbejdet mellem FADB og DJ er det tilsyneladende bestyrelsen, der egenhændigt fremsætter FADB’s ønsker og intentioner. Mig bekendt er der ikke anmodet om ideer fra lokalforeningerne. Det er dog os, der til dagligt arbejder sammen med DJ lokalt.

Tak til bestyrelsen og medlemmerne for indsatsen i det forgangne år.

 

Pkt 3: Regnskab

Regnskabet blev godkendt med et overskud på kr. 4003

 

Pkt 4: Indkomne forslag

Ingen forslag

 

Pkt 5: Valg af bestyrelse

Karsten Jensen og Dan Hansen blev valgt

Verner Jensen valgt til suppleant

 

Pkt 6: Valg af revisor

Frederik Nielsen blev valgt

 

Pkt 7: Eventuelt

Der blev debatteret forholdet til FADB i forbindelse med, at de har ønsket udtalelse om dette. Inputtene bliver taget med til næste bestyrelsesmøde, hvor et skriv til FADB vil blive udfærdiget.

Der blev talt om ikke-medlemmers evt. brug af banen

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.