Bestyrelsesmøde 27. januar 2020

Alle mødt

Generalforsamling afholdes 5. april kl 18:30 i Skyttehuset, Bodøvej 22, Svendborg. Dagsorden i henhold til vedtægterne

Aktivitetskalenderen blev gennemgået. Den vil blive rundsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen og naturligvis sat på hjemmesiden. Af ændringer kan nævnes:

Jagtudstilling i OCC hvor der i år også bliver udendørsskydning. Det forventes der skal besættes 20 til 24 vagter. I år med økonomisk støtte fra Jægerforbundet, da vi ikke kan blive enige om FADB om monteringen af standen.

På dyrskuet bliver vi igen repræsenteret sammen med Jægerforbundet.

Efter en af træningsdagene vil der være pølseparty med efterfølgende foredrag om en/flere jagtture fra den store verden.

Der vil blive arrangeret en fællestur til en buedealer.

En grejaften hvor man kan dele erfaringer, fane sine pile mv.

3D dyrenes tilstand vil blive gennemgået af ”udstopperholdet” en gang i februar. Banen skal gerne være klar sidst i marts/først i april.

Foreningsjagterne rundsendes en gang i august.

Oplysningerne i CVR-registeret er opdateret, som det skal hvert 3. år.

Regnskabet blev gennemgået. Der mangler lidt før det er færdigt. Resultatet forventes at blive tæt på nul.