Ref. og dagsorden, afsluttende generalfors. den 12. april 2022 (FADB)

Svendborg, 16. april 2022:

Svendborg Buejægere (FADB)

Afsluttende generalforsamling

Tirsdag den 12. april 2022 kl. 19:00

Hytten på Rødmevej 44

Tilmelding ikke nødvendig

Referat:

Pkt. 1.     Dirigent: Jens Godskesen

Indkaldelse godkendt

Tak til de 8 fremmødet

Pkt. 2.     Referent: Morten Stochkendahl

Pkt. 3. Fremlæggelse af slutregnskab

De tre likvidatorer fremlægger regnskab for perioden 1. januar til dags dato. Det afsluttende regnskab viser hverken overskud eller underskud. Dermed igen gæld der skal afvikles eller overskud der skal håndteres. Der kommer dog enkelte gebyrer fra banken. Disse dækker Svendborg Buejægere 2022.

Regnskabet er gennemgået uden bemærkninger. Enstemmigt godkendt.

Hermed er Svendborg Buejægere opløst.

I de kommende dage lukkes bankaftale og Svendborg Buejægere udmeldes af CVR.

Materiale fra processen for opløsningen af foreningen samles og sendes til bestyrelsen for FADB. Der findes ganske enkelte materialer udlånt af FADB som tilbydes tilbageleveret sammen med en stor tak for de mange års fællesskab. Vi håber på forsat at kunne samarbejde om mange forskellige forhold.

Med venlig Hilsen

Likvidatorerne

Steffen, Frederik og Morten

Dagsorden:

Pkt. 1.     Dirigent

Pkt. 2.     Referent

Pkt. 3. Fremlæggelse af slutregnskab

Herefter samles materiale fra processen for opløsningen af foreningen og det sendes til bestyrelsen for FADB.

Med venlig Hilsen

Likvidatorerne

Steffen, Frederik og Morten