Indkaldelse 2014

Svendborg Buejægere

indkalder til

Ordinær generalforsamling

søndag d. 9. marts 2014 kl. 18:30

i klubhuset

Dagsorden:

Pkt. 1: Valg af dirigent

Pkt. 2: Formandens beretning

Pkt. 3: Regnskab v/kassereren

Pkt. 4: Indkomne forslag

Pkt. 5: Valg til bestyrelsen

På valg: Karsten Jensen (modtager genvalg)

Verner Dalgaard Jensen (tidl. suppleant)

Suppleant: Henrik Hansen (nyvalg)

Pkt. 6: Valg af revisor Søren Haastrup (modtager genvalg)

Pkt. 7: Eventuelt

Med buejægerhilsen

Bestyrelsen

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde inden 1. marts.

Bemærk: Tidspunktet er ændret ift. tidligere annonceret på hjemmesiden

Rundsendt 21. feb. 2014