Indkaldelse 2018

Svendborg d. 25. januar 2018

Svendborg Buejægere

indkalder til

Ordinær generalforsamling

søndag d. 11. marts 2018 kl. 18.30

i klubhuset.

Dagsorden:

Pkt. 1: Valg af dirigent

Pkt. 2: Formandens beretning

Pkt. 3: Regnskab v/kassereren

Pkt. 4: Indkomne forslag

Pkt. 5: Valg til bestyrelsen

På valg: Karsten Jensen og Verner D Jensen

Suppleant: Dan Hansen

Karsten og Dan opstilles til bestyrelsen og

Verner til suppleant

Pkt. 6: Valg af revisor Søren Haastrup (modtager genvalg)

Pkt. 7: Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde inden 1. marts.

Af hensyn til pladsen i huset vil vi gerne have tilmelding senest 6. marts, både til spisning kl 18 og generalforsamling. Hvis der tilmelder sig flere end huset kan rumme, vil generalforsamlingen og spisning blive flyttet til anden adresse. Hvis det er tilfældet, vil det blive meddelt på mail fredag før samt her på hjemmesiden.

Tilmelding formanden skovballe@c.dk

Med buejægerhilsen

Bestyrelsen