Indkaldelse 2015

Svendborg d. 2. februar 2015

Svendborg Buejægere

indkalder til

Ordinær generalforsamling

søndag d. 8. marts 2015 kl. 18.30

i klubhuset

Dagsorden:

Pkt. 1: Valg af dirigent

Pkt. 2: Formandens beretning

Pkt. 3: Regnskab v/kassereren

Pkt. 4: Indkomne forslag

Pkt. 5: Valg til bestyrelsen

På valg: Steffen Jensen (modtager genvalg)

Aske Jacobsen (modtager genvalg)

Søren Nyhuus Rasch (modtager genvalg)

Suppleant: Henrik H. Hansen (modtager genvalg)

Pkt. 6: Valg af revisor Søren Haastrup (modtager genvalg)

Pkt. 7: Eventuelt

Med buejægerhilsen

Bestyrelsen

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde inden 1. marts.