Ref. og dagsorden, 2. ekstraordinære generalfors. den 29.marts 2022

Svendborg, 30. marts 2022:

Svendborg Buejægere (FADB)

2. Ekstraordinære generalforsamling

Tirsdag den 29. marts 2022 kl. 18:00

Hytten på Rødmevej 44

Referat:

Pkt. 1.     Dirigent: Steffen

Tak til de 14 fremmødte.

Pkt. 2.     Referent: Frederik

Pkt. 3.    Morten orienterer om historikken og overgangen fra FADB til DJ (Se evt. orienteringsbrev fra 19. December Red.). Vi holdt for 3 uger siden 1. ekstraordinære generalforsamling hvor vi ikke var 2/3 af medlemmerne; derfor afholder vi 2. ekstra ordinære generalforsamling i dag som er beslutningsdygtigt ifølge vedtægterne.

Afstemning: Enstemmigt vedtaget at opløse foreningen Svendborg Buejægere (FADB).

Bestyrelsen træder tilbage.

Valg af 3 likvidatorer:

Steffen Jensen

Frederik Nielsen

Morten Stochkendahl

Likvidatorerne indkalder til afsluttende generalforsamling hvor regnskab for den sidste periode fremlægges. Efterfølgende sendes dokumentation om opløsningen af foreningen til FADB´s bestyrelse.

Med buejægerhilsen

Likvidatorerne

 

Dagsordenen var denne:

Pkt. 1: Valg af dirigent

Pkt. 2: Valg af referent

Pkt. 3: Opløsning af Svendborg Buejægere (afstemning)

Den 19. december blev rundsendt informationsbrev om opløsning af Svendborg Buejægere og denne ekstraordinære generalforsamling er første led i processen. Dette foregår i forlængelse af et flerårigt arbejde med at Svendborg Buejægere skifter forbund. Den nye forening er dannet ved stiftende generalforsamling den 1. februar.

Første ekstraordinære generalforsamling er afholdt tirsdag den 8. marts. Her var som forventet ikke fremmødt 2/3 af medlemmerne, som gør forsamlingen beslutningsdygtig til at opløse foreningen. Hermed indkaldes til 2. ekstraordinær generalforsamling. Denne forsamling vil så være beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Efter afstemningen vil der blive udpeget 3 likvidatorer, som forelægger likvidationsregnskab på en afsluttende generalforsamling.

Med venlig buejægerhilsen

Bestyrelsen

NB.: Der vil ikke være spisning efter den 2. ekstraordinære generalforsamling.