Indkaldelse 2017

 

Svendborg d. 27. januar 2017

Svendborg Buejægere

indkalder til

Ordinær generalforsamling

søndag d. 12. marts 2017 kl. 18.30

i klubhuset.

Dagsorden:

Pkt. 1: Valg af dirigent

Pkt. 2: Formandens beretning

Pkt. 3: Regnskab v/kassereren

Pkt. 4: Indkomne forslag

Pkt. 5: Valg til bestyrelsen

På valg: Steffen Jensen, Henrik Hansen samt Aske Jacobsen

Suppleant: Dan Hansen

Alle modtager genvalg

Pkt. 6: Valg af revisor Søren Haastrup (modtager genvalg)

Pkt. 7: Eventuelt

Med buejægerhilsen

Bestyrelsen

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde inden 1. marts.

Af hensyn til pladsen i huset vil vi gerne have tilmelding senest 8. marts. Hvis der tilmelder sig flere end huset kan rumme, vil generalforsamlingen blive flyttet til andre lokaler. Hvis det er tilfældet, vil det blive meddelt på mail fredag samt her på siden.

Tilmelding formanden skovballe@c.dk