Indkaldelse 2013

Ordinær generalforsamling

søndag d 10. marts 2013 kl 18:30 i klubhuset

Dagsorden:

Pkt 1 Valg af dirigent

Pkt 2 Formandens beretning

Pkt 3 Regnskab v/kassereren

Pkt 4 Indkomne forslag

Pkt 5 Valg til bestyrelsen

På valg: Claus Ebbesen (modtager genvalg)

Steffen Jensen (modtager genvalg)

Søren Rasch (modtager genvalg)

Suppleant: Aske Jacobsen (modtager genvalg)

Pkt 6 Valg af revisor Søren Haastrup (modtager genvalg)

Pkt 7 Eventuelt

Med buejægerhilsen

Bestyrelsen

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være

formanden i hænde inden 1. marts.