Referat 2011

Ordinær generalforsamling

søndag d 13. marts 2011 kl. 19:00 i klubhuset

Til stede er: Steffen, Karsten, Jacob, Claus Ebbesen, Klaus Jensen, Glenn, Frank, Erik, John, Kim, Anders, Flemming, Søren, Leif og Jan.

Pkt 1 Valg af dirigent: Erik Larsen blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indvarslet.

Pkt 2 Formandens beretning: Der blev gjort opmærksom på, at det var formandens beretning, så ikke alle emner var vendt med bestyrelsen

Der havde været en medlemstilgang, så vi nu var 56 medlemmer pr nytår. Sandsynligvis et resultat af et godt messeforløb på Jagt & Fiskerimessen i Odense i april.

Arrangementerne i løbet af året var forløbet fint. Måske kan der ønskes lidt større tilslutning.

Af FADB havde fået til opgave at stå for messen i Odense. Som nye og uprøvede på det område var det en spændende opgave. Det hele starte lidt ”skæv” i og med der havde været kommunikationsproblemer mellem FADB og messen. Det blev samlet op, og vi havde et godt samarbejde med arrangørerne

Der blev aftalt at det skulle være en seværdig stand, enkelt udsmykket og passende bemandet, så gæsterne hele tiden kunne komme i kontakt med os

Skyde banen bestod i år af et rådyr samt en dåhjort. Det viste sig, at vi udover pilefanget bag dyrene også skulle lave pilefang over dyrene. Enkelte pile slog af på ryggen af dyrene, og endte på den forkerte side af afspærringen

Standen var rigtigt godt besøgt, og spørgelysten var stor. Ingen tvivl om at sådan en messe har en positiv effekt på medlemstilgangen både til os, men også til FADB

Hvor er det herligt at få lov at fortælle så mange om ens store interesse

I årets løb var der afholdt 3 kurser for nye buejægere, med i alt 21 deltagere. Det største antal vi har oplevet. Helt sikkert et resultat af messen

Vore 2 medlemmer, der står for at arrangere jagter, havde i år 4 jagter på programmet. 3 på kendte revirer, men også en på et nyt og rigtigt tiltalende revir, der absolut tåler gentagelse. Det var en rigtig vinterjagt i den sneklædte skov. Hvor var det smukt

Paraderne på årets jagter har ikke i år været særlig store. Der har i mange situationer manglet det sidste held. Humør har der dog ikke manglet

Bestyrelsen har besluttet, at medlemmer fremover frit kan bruge banen uden at betale. Men har man gæster med skal gæsterne betale kr 25 pr gang. Der ophænges liste på køkkendøren, hvor man kan skrive dette på. Husk det er medlemmets navn der skal skrives

Det er dejligt at have en bane, vi kan samles omkring. Enkelte dyr trænger til reparation, som bliver foretaget i løbet af foråret. Ejeren har givet tilladelse til at beskære lidt i granerne, så der bliver mulighed for at lave et ekstra tårn i forbindelse med den løbende gris

Hjemmesiden fungerer tilfredsstillende med et fint besøgstal. Det er fint at have en mulighed for at informere medlemmerne om de ting, der arrangeres i løbet af året, samt lidt om hvordan arrangementerne er forløbet

En del af ambitionerne med siden er at videreføre den løbende historieskrivning, som Erik har foretaget siden foreningens start i 1988

Ambitionerne om at få en del input fra medlemmerne, har nok været for store. Det er meget få, der oplever ting, som de mener, bør deles med os andre. Det er ærgerlig for det vil give en mere levende og interessant site

Beretningen på FADB`s generalforsamling var i 2010 mere fyldestgørende end året før. Bl a virkede formanden meget engageret i spørgsmålet om et koncept for messearrangementer. Det er meget vigtigt vi får udarbejdet materiale/regler for vort PR-arbejde, samt få udstukket de økonomiske rammer fremover

Jacob Sandberg har taget tøjlerne på dette område, det giver grundlag for optimisme

Vedrørende kursusmaterialet blev det besluttet at samkøre de forskellige metoder, så der udarbejdes et fælles Power- Point system. Også her har Jacob overtaget. Der bliver afholdt instruktørmøde i april, hvor indholdet skal fastsættes

FADB virker som en lukket forening mht. informationer. Det er ikke meget information vi får om bestyrelsens arbejde. Som eksempel kan fremhæves referatet fra generalforsamlingen, som burde være information om året der gik og lidt visioner om fremtiden til de menige medlemmer. Også dem der ikke deltager i generalforsamlingen

Ser vi i det flotte og udmærkede blad er referatet kun omtalt som ”Formandens beretning godkendt”. Forsøger man at finde siden med referatet på hjemmesiden er resultatet ”Generalforsamlingsreferat 2010” efterfulgt af en blank side

Det er simpelthen ikke godt nok. Medlemmerne er trods alt buejagtens ambassadører rundt i landet, og har derfor behov for information

Efter generalforsamlingen oprettede formanden en mailgruppe til lokalformændene. Det gav forventning om løbende information, men, men, men….

I forbindelse med konstatering af mårhunde i Korinth, fremsendte jeg en mail til formanden, om at det nok var en god ide at tilbyde vor hjælp til at regulere. Da der ikke kom noget svar, sendte jeg senere en ny mail, hvor jeg gjorde opmærksom på at reguleringsjagten var i høring. Der er stadig ikke kommet svar.

Har dog fra anden side fået bekræftet, at der er taget aktion på det

Det er utrolig dårlig politik ikke at svare på mails. Får vore samarbejdspartnere heller ikke svar, når de henvender sig. Der trænger til en opstramning i forretningsordenen på dette punkt

FADB’s blad og hjemmeside fungere rigtig godt og er meget præsentable. Det lyder som om, der er samme problem med at ”fodre” redaktørerne, som vi har lokalt

Der skal endnu engang gøres opmærksom på indberetningsskemaet på FADB’s hjemmeside vedr storvildt. Det er af stor vigtighed at få samlet erfaringsmateriale, så vi er godt rustet til evt forhandlinger om de store dyr.

På det kommende bestyrelsesmøde vil vi diskutere hvilke tiltag, der kan gøres for at gøre det mere interessant at komme på vort anlæg, samt planlægge arrangementerne for resten af året. Er der nogen der går med gode ideer, så kom frem med dem

Steffen

 

Pkt 3 Regnskab v/kassereren: et lille underskud på 158,- godt gået med de indkøb der er foretaget i år af bl.a. hjemmeside, nye dyr og fryser.

Pkt 4 Indkomne forslag: Ingen

Pkt 5 Valg til bestyrelse:

På valg:          Jan Aagger (ønsker ikke genvalg) – Søren Rasch blev valgt

Claus Ebbesen (modtager genvalg) – Genvalg

Steffen Jensen (modtager genvalg) – Genvalg

Suppleant:     Leif Andersen (modtager genvalg) – Genvalg

Pkt 6 Valg af revisor            Søren Haastrup (modtager genvalg) – Genvalg

Pkt 7 Eventuelt: Dåvildt blev debatteret igen, nogen mener der sker for lidt, så har du, eller kender du nogen der har, skudt større vildt i udlandet, så få skrevet en rapport på FADB’s hjemmeside – det vil fremme ekspeditionen.

Anders havde en flaske whisky med (Famous Grouse) som blev udlovet til den første ræv der blev skudt på vores fællesjagter – der blev desværre ikke skudt ræv, så der blev lavet en lodtrækning blandt alle der havde været med, et lod pr. jagt – Søren Rasch vandt – stort tillykke til Søren.

Sidst men ikke mindst takkede formanden Jan for hans indsats gennem årene. Jan har lovet at fortsætte som instruktør, så hans gøremål er ikke slut endnu.

Således opfattet og noteret

Jan Aagger

 

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Jacob er næstformand, Karsten er kasserer, Søren er sekretær, Claus er husmand og Steffen er formand