Indkaldelse 2009

Indkaldelse til Generalforsamling d.14/3 – 2010

Præmieskydning kl. 15:00 – foreningen giver gule ærter kl. 17:30 – mødet starter kl. 19:00.
Dagsorden i følge vedtægterne.