Indkaldelse 2010

Svendborg Buejægere

indkalder hermed til

Ordinær generalforsamling

søndag d 14. marts 2010 kl 19:00 i klubhuset

 

 

Dagsorden:

Pkt 1 Valg af dirigent

Pkt 2 Formandens beretning

Pkt 3 Regnskab v/kassereren

Pkt 4 Indkomne forslag

Pkt 5 Valg til bestyrelse

På valg:          Karsten Jensen (modtager genvalg)

Jacob Møller (modtager genvalg)

Suppleant:      Leif Andersen (modtager genvalg)

Pkt 6 Valg af revisor              Søren Haastrup (modtager genvalg)

Pkt 7 Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være

formanden i hænde inden 1. marts.

 

Med buejægerhilsen

Bestyrelsen

9. februar 2010, revideret 14. februar 2010