Indkaldelse 2016

 

Svendborg d. 4. februar 2016

Svendborg Buejægere

indkalder til

Ordinær generalforsamling

søndag d. 6. marts 2016 kl. 18.30

i klubhuset.

Dagsorden:

Pkt. 1: Valg af dirigent

Pkt. 2: Formandens beretning

Pkt. 3: Regnskab v/kassereren

Pkt. 4: Indkomne forslag

Pkt. 5: Valg til bestyrelsen

På valg: Karsten Jensen (modtager genvalg)

Verner D Jensen (modtager genvalg)

Henrik H Hansen for 1 år (Søren Rasch ønsker at udtræde)

Suppleant: Dan Hansen

Pkt. 6: Valg af revisor Søren Haastrup (modtager genvalg)

Pkt. 7: Eventuelt

Med buejægerhilsen

Bestyrelsen

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde inden 1. marts.

Af hensyn til pladsen i huset vil vi gerne have tilmelding senest 3. marts. Hvis der tilmelder sig flere end huset kan rumme, vil generalforsamlingen blive flyttet til andre lokaler. Hvis det er tilfældet, vil det blive meddelt på mail fredag d. 4.marts, samt her på siden.

Tilmelding formanden skovballe@c.dk