Konstituerende bestyrelsesmøde 10. marts 2019

 

Iht. vedtægterne skal bestyrelsen konstituere sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

Det gav følgende sammensætning:

Formand                           Steffen Jensen

Næstformand                   Henrik Hansen

Kasserer                            Karsten Jensen

Bestyrelsesm                   Dan Hansen

Bestyrelsesm                   Morten Stochkendahl

Suppleant                         Verner Jensen

Referent: Steffen