Indkaldelse 2011

Svendborg Buejægere

indkalder hermed til

Ordinær generalforsamling

søndag d 13. marts 2011 kl 19:00 i klubhuset

               Dagsorden:

Pkt 1 Valg af dirigent

Pkt 2 Formandens beretning

Pkt 3 Regnskab v/kassereren

Pkt 4 Indkomne forslag

Pkt 5 Valg til bestyrelse

På valg:          Jan Aagger (ønsker ikke genvalg)

Claus Ebbesen (modtager genvalg)

Steffen Jensen (modtager genvalg)

Suppleant:     Leif Andersen (modtager genvalg)

Pkt 6 Valg af revisor            Søren Haastrup (modtager genvalg)

Pkt 7 Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være

formanden i hænde inden 1. marts.

Med buejægerhilsen

Bestyrelsen

               Indtastet 12. januar 2011

Tilføjet 2. februar 2011: Bestyrelsen indstiller Søren Rasch som afløser for Jan Aagger