Indkaldelse 2021

Svendborg d. 14. maj 2021

Svendborg Buejægere

Ordinær generalforsamling

Søndag d. 30. maj 2021 kl. 14:00

Af hensyn til lokalestørrelse skal der tilmeldes senest 28. maj

Tilmelding steffenvejgaarden@gmail.com

De tilmeldte vil få besked om mødested via mail

Dagsorden:

Pkt. 1: Valg af dirigent

Pkt. 2: Formandens beretning

Pkt. 3: Godkendelse af regnskab

Pkt. 4: Indkomne forslag (ingen)

Er der forslag der ønskes behandlet på mødet, skal de indsendes senest 25. maj

Pkt. 5: Valg af bestyrelse

På valg Henrik Hansen, Morten Stochkendahl og Steffen Jensen

samt Suppleant Verner Jensen

Alle modtager genvalg

Pkt. 6: Valg af regnskabskontrollant

Frederik Nielsen modtager genvalg

Pkt. 7: Eventuelt

Med venlig buejægerhilsen

Bestyrelsen

I år vil der ikke være spisning efter generalforsamlingen