Referat 2014

Svendborg Buejægeres generalforsamling 9. marts 2014

 

1      Valg af dirigent:

Erik Larsen blev enstemmigt valgt.

2      Formandens beretning:    

Der har igen i år været en medlemsfremgang så vi nu er 84.

De fælles træningsdage har været lidt smalt besøgt, men rigtig mange kommer på banen på andre tidspunkter.

Som følge af 2 aflyste præmieskydninger på grund af vejret, har der i år været solgt 41 skydekort.

7 medlemmer var tilmeldt den frivillige bueprøve. Alle bestod.

Arrangementet på trofæsamlingen på Valdemar Slot var en succes. Vi blev vist rundt af en meget kompetent naturvejleder. Han vidste meget om de forskellige trofæer.

I det forgangne år har der været godt gang i events rundt på Fyn. Det handler både om vor aftale med Gorilla Park, polterabends og almindelig fremvisning af vore buer. Samarbejdet med DJ vil betyde endnu flere demonstrationer. Vi har igen i år været gode til at blive eksponeret i medierne.

24 aspiranter har deltaget i buekurser i 2013. Det var første år, hvor tilmelding mv. foregik på Naturstyrelsens nyoprettede Portal ”Mitjagttegn”. Der har været nogle indkøringsvanskeligheder, som der altid er, når et så stort it-program skal køres i gang, men det lykkedes trods alt.

Der var i året foretaget en del nyanskaffelser med fangnet, buepresse, 5 stk. 3D-dyr, udstilllingsbue/pile og ny P-plads som nogle af de største.

I sæsonen har der været arrangeret 5 foreningsjagter for medlemmerne samt et antal på Trente Mølle. Aspirantjagten der var planlagt på Hjortholm måtte desværre aflyses.

Hjemmesiden har fået et mere venligt look. Der er lidt problemer mht. skærmbilledet på nogle skærme. Webmasteren får det ordnet. Der er ikke indkommer ret meget materiale fra medlemmerne til siden.

Der blev diskuteret om vor hytte skal udvides. Vi er i dag 23 til spisning af de traditionelle gule ærter, så pladsen er lidt trang. Lidt mere plads vil også være godt, når vi afholder kurser, så holdene kan blive lidt større.

Jagt & Outdoor-messen i Odense bliver afholdt sidste weekend i april. Det er første gang den arrangeres i samarbejde med Jægerforbundet. Det ser ud til at fungere. Anders er styrmand for os.

FADB`s årsmøde afholdes ligeledes denne weekend. Meget uheldigt, men det skyldes, at messen er rykket pga. påsken. Husk der er tilmeldingsfrist til årsmødet 9. april.

I FADB blev der i september afholdt et møde med 2 repræsentanter for hver lokalforening. På mødet fremlagde formanden for DJ Claus Lind tankerne om den nye struktur i DJ, samt redegjorde for DJ`s tanker om samarbejdet med os.

Der er udpeget 8 Buekoordinatorer til bueudvalget i Jægerforbundet, en i hver af kredsene. Jeg er koordinator i Kreds 5 på Fyn. Udvalget har afholdt 3 møder på Kalø. Arbejdet er i en opbyggende fase.

Der skal afholdes et Forbundsmesterskab for buejægere i DJ. Det er meningen, der skal arrangeres en udtagelsesskydning i hver kreds. Da der ikke forventes den store tilslutning her i starten, vil udtagelsesskydningen for Fyn og Sønderjylland blive slået sammen. Skydningen bliver afholdt 11. maj i Vejen. Forbundsmesterskabet bliver afholdt 31. august. Det er så nyt, at der endnu ikke er udarbejdet regler samt indkaldelser. For at deltage skal man være medlem af DJ.

DJ har fondsøgt om tilskud til udstillingsudstyr mv.

Der vil fortsat blive arbejdet på en ansøgning om de store hjorte.

 

Efter formandens beretning fik formand Steffen Jensen følgende spørgsmål :

a) Vil buerne blive sidestillet med rifler med krav tilsvarende krav om registrering og opbevaring?

Hertil svarede formanden at det fortsat vil regnes for at sportsredskab og der derfor ikke forventes ændringer.

b) Hvad sker der af samarbejde mellem FADB + DJ – bliver FADB overflødig?

Svar: Det kan godt være at buejagtforeningerne kommer under DJ såfremt at medlemmerne kan være medlem af buejagtforeningen uden at være medlem af DJ.

c) Kommer DJ til at føre arbejdet med at gøre buejagt på de store hjortearter lovligt, eller er det buejægerne som kommer til at køre det?

Hertil svarede formanden at det er DJ der kommer til at føre arbejdet.

d) Ønsker vi flere buejægere? Bliver kvaliteten for dårlig af jægerne?

Formandens svar var, at vi ønsker flere buejægere, bl.a. for at have DJ bag os. Dem som ikke går op i buejagt falder hurtigt fra igen og derfor er der ikke bekymring for kvaliteten af buejægerne.

Beretningen godkendes. 

Herefter spørger formanden til, om der er interesse for deltagelse i forbundsmesterskab for buejægere?

Der er enkelte interesserede.

3      Regnskabet fremlægges ved Karsten Jensen:

Det har været et godt år, der er kommet meget i kassen og der er brugt meget. Der spørges ind til hvor meget indtægt event og udlejning giver. Karsten Jensen svarer, at indtægterne er ca. 4000 kr. på Gorilla Park, Kirkeby-arrangementet er ca. 1400 kr. og 800 kr. x 3 for polterabend.

Regnskabet godkendes.

4      Indkomne forslag:

Der er ikke kommet nogen forslag.

5     Valg:

Karsten Jensen genvælges. Verner Dalgaard Jensen genvælges (in absentia).

Suppleant Henrik Hansen (nyvalg): Vælges.

6      Valg af revisor:

Søren Haastrup genvælges.

7      Evt.:

Der er nogen som ikke ser den nye hjemmeside normalt.

Når der sendes mails er der nogen som får alle adresserne i stedet for Bcc. Glens kone kan evt kigge på det.

Mht. jagten på Trente Mølle kommer der udmelding tidligere fra Aske, og jagterne kommer til at ligge i weekenderne i den kommende sæson.